Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Mời đồng hành cùng cuộc thi CALL OF SCIENCE 2022

Sinh viên NCKH

MỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI CALL OF SCIENCE 2022

Kính gửi: Quý Nhà khoa học
Trường Đại học Ngoại thương xin gửi đến Quý Nhà khoa học lời cảm ơn trân trọng vì đã luôn đồng hành và hỗ trợ Nhà trường trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
Phát triển nghiên cứu khoa học là một trong các trụ cột phát triển của Nhà trường. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được chú trọng. Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động này, từ năm 2022 Trường Đại học Ngoại thương sẽ tổ chức Cuộc thi thường niên “Call of Science”.
Cuộc thi được tổ chức nhằm để: 1) Trang bị cho sinh viên tư duy phát hiện, đặt vấn đề và kỹ năng giải quyết vấn đề để phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân; 2) Phát hiện, bồi dưỡng năng lực và kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên hướng tới các công bố có chất lượng cao ở trong nước và quốc tế; 3) Phát triển hệ sinh thái nghiên cứu khoa học của Trường;
Các lĩnh vực nghiên cứu của Cuộc thi bao gồm Kinh tế, Quản trị, Tài chính - Kế toán, Luật và Ngôn ngữ. Các vấn đề nghiên cứu gắn lý luận với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia, địa phương và các vấn đề kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Một số hoạt động chính của Cuộc thi bao gồm: đào tạo về kiến thức và kỹ năng NCKH; hỗ trợ, huấn luyện, cố vấn trong quá trình sinh viên nghiên cứu; tổ chức Research Camp cho sinh viên cùng các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia trong nước và quốc tế; công bố các sản phẩm NCKH.
Đồng hành cùng với Cuộc thi, Quý Nhà khoa học sẽ:
(1) Nhận được xác nhận đồng hành;
(2) Là đồng tác giả với sinh viên trong các công trình sẽ được công bố;
(3) Nhận được thù lao hướng dẫn;
(4) Được tiếp cận với mạng lưới giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia của Trường.
Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học đồng hành bằng cách tham gia hướng dẫn, tư vấn quá trình nghiên cứu của sinh viên trong Cuộc thi Call of Science 2022.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 038.647.0746.
Rất mong nhận được sự đồng hành của Quý Nhà khoa học.
Xin trân trọng cảm ơn.
----------
CALL OF SCIENCE 2022 (COS) - Cuộc thi hướng tới công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín
? Booklet chi tiết: https://bit.ly/CallofScience2022
? Thời gian: 5/8/2022 - 27/11/2022
? Fanpage: https://www.facebook.com/svnckh.yrc
Website: http://yrc-ftu.com/
Group: https://bit.ly/groupCallofScience
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.