Sidebar

Magazine menu

02
Mon, Oct

Giới thiệu một số NCKH nổi bật của sinh viên Ngoại thương trên FTU Working Paper Series năm 2022 (Phần 2)

Sinh viên NCKH

Với mong muốn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, từ năm học 2020 - 2021, trường Đại học Ngoại thương đã tạo lập trang FTU Working Paper Series (FWPS), nơi đăng tải và công bố các kết quả nghiên cứu do sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Nhà trường thực hiện.

Ban biên tập FWPS giới thiệu một số nghiên cứu nổi bật dược đánh giá cao về chất lượng cũng như lượt tải, xem trên trang.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS – KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT NHẬT BẢN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẢI XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

➡Nằm trong số những bài viết tốt được ban biên tập đánh giá cao, nghiên cứu “Các quy định về SPS - Kiểm dịch động thực vật Nhật Bản đối với mặt hàng vải xuất khẩu của Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp” của các sinh viên Hán Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngân Thanh - K59 CLC Kinh tế cùng Trần Minh Hoàng - K58 CLC Kinh doanh quốc tế và Lê Trâm Anh, Phạm Hoàng Giang - K59 CLC Logistic - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, đã tập trung phân tích tìm hiểu ảnh hưởng của các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch động thực vật (SPS) đến hoạt động xuất khẩu vải thiều của Việt Nam. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu của nhóm tác giả đã đưa ra kết quả cho thấy, mặc dù các biện pháp SPS của Nhật Bản có một số hạn chế đối với xuất khẩu vải thiều của Việt Nam, nhưng nhìn chung, các biện pháp SPS giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt Nam và khuyến khích xuất khẩu vải thiều của Việt Nam. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc áp dụng các biện pháp SPS trong sản xuất và xuất khẩu vải thiều nhằm giảm bớt các rào cản thương mại đối với Nhật Bản. Kết quả cho thấy người nông dân, doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam nên áp dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại và các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP trong sản xuất và xuất khẩu Vải thiều. Làm như vậy, Việt Nam có thể tích cực thực hiện một số chiến lược phát triển bền vững chính như “Sản xuất tại Việt Nam” và “Công nghiệp 4.0”.

Link bài viết đầy đủ: https://fwps.ftu.edu.vn/2022/01/01/cac-quy-dinh-ve-sps-kiem-dich-dong-thuc-vat-nhat-ban-doi-voi-mat-hang-vai-xuat-khau-cua-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap/

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CÁC SẢN PHẨM SỮA NƯỚC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

➡Nhận thức rõ tính cấp thiết của các nghiên cứu về thói quen của người tiêu dùng sản phẩm sữa nước, nhóm sinh viên gồm Phùng Nguyễn, Kiều Công Tâm và Nguyễn Văn Vỹ - K56 CLC4 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Cơ sở II tại TP. HCM đã thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm sữa nước của người tiêu dùng trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Khác với các nghiên cứu đi trước, công trình này tập trung vào các nhân tố tác động tới ý định mua sữa nước của đối tượng trong độ tuổi từ 18-25 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế hệ trẻ là bộ phận có sức mua chính cho tương lai đối với dòng sản phẩm này nhưng chưa nhận được sự quan tâm đúng mức trong những nghiên cứu trước. Không chỉ vậy, hành vi tiêu dùng riêng của giới trẻ đối với mặt hàng sữa nước đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp muốn nắm bắt kịp thời nhu cầu của tệp khách hàng tiềm năng này.

Link bài viết đầy đủ: https://fwps.ftu.edu.vn/2022/01/01/cac-nhan-to-anh-huong-den-y-dinh-mua-cac-san-pham-sua-nuoc-cua-nguoi-tieu-dung-tre-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

➡Bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động do đại dịch Covid -19, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong khi những hệ quả của biến đổi khí hậu càng ngày càng trầm trọng. Tất cả đặt ngân hàng thương mại của Việt Nam vào thế bị động và dễ bị tổn thương. Để giữ vững thế chủ động của nền kinh tế nước nhà thì sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước những biến động đó là một trong những nhân tố cốt lõi. Bài viết “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam” do bạn Nguyễn Thị Hương - K56 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính Ngân hàng FTU sẽ mang tới một góc nhìn thực tế về đề tài này cũng như khuyến nghị một số giải pháp để giải quyết vấn đề ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng trước tình hình trong và ngoài nước hiện nay. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số z-score trong giai đoạn 2011-2020. Kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy dữ liệu bảng cho thấy tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến z-score trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có tác động theo chiều ngược lại.

Link bài viết đầy đủ: https://fwps.ftu.edu.vn/2022/01/01/nghien-cuu-cac-nhan-to-anh-huong-den-su-on-dinh-tai-chinh-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tai-viet-nam/

ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II - TPHCM

➡Nghiên cứu về nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng tại Việt Nam - TikTok, bài viết “Ảnh hưởng của TikTok đến việc học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TPHCM” của nhóm sinh viên gồm Nguyễn Lê Quỳnh Như, Hoàng Lê Quốc Tuấn - K60CLC1, Quản trị kinh doanh quốc tế; Huỳnh Lâm Phương Anh, Hồ Nguyễn Minh Thư, Vương Thảo Nhi - K60CLC2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, Cơ sở II tại TP. HCM, đã tiếp cận chủ đề này từ một góc nhìn mới với những đề xuất hướng đi đầy sáng tạo. Bài nghiên cứu đã đào sâu vào ảnh hưởng của nền tảng mạng xã hội TikTok lên việc học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. HCM, từ đó, gợi ý những giải pháp để có thể tận dụng tối đa TikTok cho việc học và hạn chế những tác động tiêu cực.

Link đầy đủ bài viết: https://fwps.ftu.edu.vn/2022/02/10/anh-huong-cua-tiktok-den-viec-hoc-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-ii-tphcm/

Các bạn sinh viên, nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu thêm về trang FTU Working Paper Series (FWPS) - Nơi đăng tải và công bố các kết quả nghiên cứu đã được chọn lọc và biên tập của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Nhà trường tại: https://fwps.ftu.edu.vn