Sidebar

Magazine menu

03
Tue, Oct

Kết quả cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021

Sinh viên NCKH

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) của Trường ĐH Ngoại thương năm học 2020 - 2021 đã diễn ra từ tháng 10/2020 tới tháng 7/2021 với nhiều kết quả ấn tượng mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Tổng số công trình gửi tham dự cuộc thi ở vòng thi cấp đơn vị là 186 (tăng gần 100 đề tài so với năm học 2019 - 2020). Tổng số công trình gửi tham dự cuộc thi ở vòng cấp trường là 76. Cuộc thi đã thu hút được gần 600 sinh viên toàn trường tham gia.


Các công trình nghiên cứu của sinh viên được chia thành nhóm nghiên cứu cơ bản và nhóm nghiên cứu ứng dụng nhằm định hướng tốt hơn cho hoạt động nghiên cứu. Các giải thưởng ở vòng thi cấp trường được chia thành các lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh, và lĩnh vực khác. Các Hội đồng đã đánh giá và lựa chọn trao các giải thưởng của vòng thi cấp trường gồm:
 Trong lĩnh vực Kinh tế có 16 giải: 02 giải Nhất; 03 giải Nhì; 03 giải Ba; và 8 giải khuyến khích;
 Trong lĩnh vực Kinh doanh có 31 giải: 04 giải Nhất; 07 giải Nhì; 05 giải Ba; và 15 giải khuyến khích;
 Trong lĩnh vực khác có 9 giải: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; và 03 giải khuyến khích.

Hội đồng đánh giá cũng đã lựa chọn được 06 công trình xuất sắc nhất để gửi tham dự Giải thưởng SV NCKH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Link kết quả xem tại: https://docs.google.com/.../13PaIi7JrOJp85KQy8PB7.../edit...
_____________________________________
Cuộc thi SV NCKH là một trong nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học của người học Nhà trường chú trọng phát triển thông qua các chính sách đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tăng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của người học, xây dựng các kênh mới để gia tăng công bố khoa học của người học.
-----