Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

Trường ĐHNT đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Sinh viên NCKH

Trong những năm gần đây, cuộc thi SVNCKH trường Đại học Ngoại thương được đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp thông qua hình thức các doanh nghiệp đặt hàng đề tài để sinh viên đăng ký thực hiện.

Năm 2020, cuộc thi SVNCKH của trường có 01 nhóm thực hiện đề tài đặt hàng của công ty VMC Việt Nam với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm thuốc kháng sinh thú y Công ty VMC Việt Nam".

Ngày 14/7/2020, buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm đã được tổ chức tại công ty VMC Việt Nam - Cụm công nghiệp Cầu Giát – Duy tiên – Hà Nam. Tham dự buổi báo cáo có PGS, TS Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng QLKH , ThS. Lê Thị Ngọc Lan - Phó trưởng phòng QLKH và GVHD TS. Nguyễn Ngọc Đạt. Về phía công ty VMC có Ông Nguyễn Hữu Vinh - Giám đốc.

Nhóm sinh viên đã báo cáo kết quả nghiên cứu và những khuyến nghị đề xuất của đề tài với doanh nghiệp. Sau khi phân tích kết quả, nghiên cứu đã thực hiện những mục tiêu ban đầu đặt ra bao gồm (1) hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC, (2) đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ, ý định và hành vi mua sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC, (3) đo lường và xem xét vai trò của từng nhân tố tác động tới thái độ, ý định và hành vi mua sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC, (4) khuyến nghị các đề xuất giúp cải thiện thái độ và thúc đẩy ý định, hành vi mua sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC và các cơ quan quản lý.

Thứ nhất, nghiên cứu đã hệ thống và tổng hợp các khái niệm và giả thiết từ các lý thuyết về dịch vụ hỗ trợ, kinh nghiệm sử dụng, quảng bá, thương hiệu, bao bì, giá cả của sản phẩm, nhóm tham khảo, thái độ khách hàng, ý định lựa chọn và hành vi lựa chọn của khách hàng đối với sản phẩm. Qua đó, nhóm đã hình thành được một mô hình gồm 7 nhân tố dự đoán tác động tới thái độ của khách hàng, qua đó tác động đến ý định và hành vi mua của họ đối với sản phẩm thuốc kháng sinh thú y Công ty VMC.

Thứ hai, thông qua khảo sát thực nghiệm và phân tích định lượng, nghiên cứu đã xác định được những nhân tố có tác động trực tiếp, gián tiếp tới thái độ, ý định và hành vi mua sản phẩm thuốc thú y của Công ty VMC. Bên cạnh đó, mô hình cũng đánh giá được tác động cùng chiều trực tiếp của thái độ đến ý định và ý định đến hành vi mua.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mức độ và vai trò đóng góp của từng nhân tố tác động đến thái độ, qua đó tác động đến ý định và hành vi mua sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC. Đối với thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC, yếu tố dịch vụ hỗ trợ có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp theo đó là thương hiệu, quảng bá sản phẩm và cuối cùng là kinh nghiệm sử dụng sản phẩm.

Thứ tư, nghiên cứu cũng làm rõ sự tác động của những biến phân loại liên quan đến quyết định lựa chọn sản phẩm thuốc kháng sinh thú y Công ty VMC. Kết quả phân tích cho thấy ngoài nhóm giới tính là không có sự khác nhau về hành vi lựa chọn sản phẩm giữa nam và nữ thì các nhóm còn lại về độ tuổi, thu nhập trung bình hàng tháng và thâm niên chăn nuôi đều tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng được phân loại trong việc lựa chọn sản phẩm thuốc kháng sinh thú y của Công ty VMC.

Tham quan cơ sở sản xuất và Trung tâm kiểm nghiệm, các bạn sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu thực tế các hoạt động nghiên cứu, sản xuất một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, việc đến thăm Trung tâm kiểm nghiệm VMC LABORATORY kiểm tra chẩn đoán các chỉ tiêu về bệnh vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm gây bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản cá, tôm… đã giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về các hoạt động hỗ trợ khách hàng của Công ty VMC và tầm nhìn của doanh nghiệp trong tương lai."