Trung tâm Phát triển Quốc tế Trường ĐH Ngoại thương thông báo kế hoạch học tập chương trình lớp CIDFS04 Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết 2+2 liên kết với trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge, Hàn Quốc giai đoạn 3 năm 1 năm học 2020 – 2021.

Thoi khoa bieu-Sol 4 – GĐ3

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm.

 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây