Sidebar

Magazine menu

30
Sat, Sep

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐHNT (TÍNH ĐẾN THÁNG 8/2022)

Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi

 Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư của trường Đại học Ngoại Thương

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 Bùi Anh Tuấn Ban Giám hiệu Phó Giáo sư
2 Phạm Thu Hương Ban Giám hiệu Phó Giáo sư
3 Đào Ngọc Tiến Ban Giám hiệu Phó Giáo sư
4 Lê Thị Thu Thuỷ HĐT Phó Giáo sư
5 Nguyễn Minh Hằng P. TCNS Phó Giáo sư
6 Vũ Thị Hiền P. QLĐT Phó Giáo sư
7 Nguyễn Thị Thùy Vinh P. QLĐT Phó Giáo sư
8 Cao Đinh Kiên P. HTQT Phó Giáo sư
9 Vũ Hoàng Nam P. QLKH Phó Giáo sư
10 Tăng Văn Nghĩa K. SĐH Phó Giáo sư
11 Hồ Thúy Ngọc K. ĐTQT Phó Giáo sư
12 Nguyễn Văn Minh V. ĐTTVDN Phó Giáo sư
13 Từ Thúy Anh TC QL&KTQT Phó Giáo sư
14 Trần Thị Ngọc Quyên TC QL&KTQT Phó Giáo sư
15 Nguyễn Văn Thoan TT CNTT Phó Giáo sư
16 Nguyễn Thị Hiền VIỆN VJCC Phó Giáo sư
17 Lê Thị Thu Hà TT FIIS Phó Giáo sư
18 Lê Thái Phong K. QTKD Phó Giáo sư
19 Thái Thanh Hà K. QTKD Phó Giáo sư
20 Trần Thị Kim Anh K. KT-KT Phó Giáo sư
21 Nguyễn Thị Thu Hằng K. KT-KT Phó Giáo sư
22 Nguyễn Ngọc Hà K. LUẬT Phó Giáo sư
23 Ngô Quốc Chiến K. LUẬT Phó Giáo sư
24 Bùi Ngọc Sơn K. LUẬT Phó Giáo sư
25 Bùi Thị Lý VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
26 Trịnh Thị Thu Hương VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
27 Nguyễn Thanh Bình VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
28 Phạm Thu Hương VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
29 Phan Thị Thu Hiền VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
30 Nguyễn Văn Hồng VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
31 Trần Sĩ Lâm VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
32 Vũ Sĩ Tuấn VIỆN KTKDQT Phó Giáo sư
33 Hoàng Xuân Bình K. KTQT Phó Giáo sư
34 Nguyễn Thị Tường Anh K. KTQT Phó Giáo sư
35 Nguyễn Việt Dũng K. TCNH Phó Giáo sư
36 Phan Trần Trung Dũng K. TCNH Phó Giáo sư
37 Mai Thu Hiền K. TCNH Phó Giáo sư
38 Nguyễn Thị Lan K. TCNH Phó Giáo sư
39 Đặng Thị Nhàn K. TCNH Phó Giáo sư
40 Nguyễn Xuân Minh CS II TP.HCM Phó Giáo sư
41 Nguyễn Thị Thu Hà CS II TP.HCM Phó Giáo sư
42 Trần Quốc Trung CS II TP.HCM Phó Giáo sư