ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Một số gương mặt giảng viên tiêu biểu thuộc Đội ngũ giảng viên hiện đang giảng dạy các chương trình cử nhân, thạc sĩ liên kết đào tạo quốc tế của Trung tâm Phát triển quốc tế trường Đại học Ngoại thương.

TS. Nguyễn Hải Ninh
TS. Nguyễn Hải Ninh
Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương
Tiến sỹ trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sỹ trường ĐH Flinders, Úc
Cử nhân Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương
TS. Nguyễn Phúc Hiền
TS. Nguyễn Phúc Hiền
Giám đốc Cở sở Quảng Ninh trường ĐH Ngoại thương
Tiến sỹ tại Đại học Tổng hợp Leipzig (CHLB Đức)
Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội
PGS. TS. Lê Thái Phong
PGS. TS. Lê Thái Phong
Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương
Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) Holborn College – The University of Wales
Tiến sỹ Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Leeds
PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng
PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng
Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng trường ĐH Ngoại thương
Tiến sỹ tại Đại học Paris Sorbonne (CH Pháp)
Trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Rennes 1 (CH Pháp)
GS. TS. Jean-Laurent Viviani
GS. TS. Jean-Laurent Viviani
Giám đốc chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính-Nguồn vốn, ĐH Rennes 1
Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Rennes 1 (Pháp)
Giảng viên chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính-Nguồn vốn, ĐH Rennes 1
ThS Đinh Thị Thái
ThS Đinh Thị Thái
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Vietcombank
Cử nhân Kinh tế tại ĐH Ngoại thương
Thạc sỹ Kinh tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân
Từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng TMCP Vietcombank, Ngân hàng NNPTNT Việt Nam
GS. TS. Franck Moraux
GS. TS. Franck Moraux
Giảng viên chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính-Nguồn vốn, ĐH Rennes 1
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý (CREM) thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS)
Tổng biên tập tạp chí khoa học “Finance” của French Finance Association.
PGS. TS Marc Gaugain
PGS. TS Marc Gaugain
Nguyên Giám đốc chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính-Nguồn vốn, ĐH Rennes 1
Nguyên Giám đốc Hợp tác Quốc tế, ĐH Rennes 1
Nguyên Giám đốc chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính-Nguồn vốn, ĐH Rennes 1
TS. Nguyễn Ngọc Đạt
TS. Nguyễn Ngọc Đạt
Phó Giám đốc Trung tâm PTQT, trường ĐH Ngoại thương
Tiến sỹ Đại học Ngoại thương
Giảng viên Marketing trường ĐH Ngoại thương Hà Nội
ThS. Hoàng Hải Yến
ThS. Hoàng Hải Yến
Giảng viên Bộ môn phát triển kỹ năng- Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh – trường Đại học ngoại Thương
Thạc sỹ Quản trị dự án Trường IAE Nantes (CH Pháp)
Cử nhân Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương