TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC ĐẠT

Phụ trách Tuyển sinh

Giảng viên chương trình

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Ngoại thương

Giảng viên Marketing – Đại học Ngoại thương

Điện thoại: 0989072333               Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây