CID

Đường dẫn> Trang chủ
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2012 PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 11:35

1. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã số 401)

– khối A

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

26.0

25.5

25.0

24,5

Ưu tiên 2

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 1

24.0

23.5

23.0

22,5

– khối A1,D1,

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21,5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

– khối D2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

21,5

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

20,5

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

2. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã số 406)

– khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 2

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 1

23,0

22,5

22,0

21,5

– khối A1,D1

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

3. Điểm trúng tuyển

- chuyên ngành Thương mại quốc tế (mã số 402)

- chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 403)

- chuyên ngành Kế toán (mã số 404)

- chuyên ngành Thương mại điện tử (mã số 405)

- chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính (mã số 407)

- chuyên ngành Ngân hàng (mã số 408)

- chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (mã số 409)

- chuyên ngành Kinh tế quốc tế (mã số 470)

- chuyên ngành Luật thương mại quốc tế (mã số 660)

Khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22.5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21.5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

Khối A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

4. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2),

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

30,0

29,5

29,0

28,5

Ưu tiên 2

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 1

28,0

27,5

27,0

26,5

5. Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại

- chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (761)-D3 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2)

- chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (771)-D1&4 (môn ngoại ngữ hệ số 2),

- chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại (781)-D1&6 (môn ngoại ngữ hệ số 2)

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 2

28,0

27,5

27,0

26,5

Ưu tiên 1

27,0

26,5

26,0

25,5

6. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành học tại Quảng Ninh

- chuyên ngành Kế toán (504)

- chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (506)

- chuyên Kinh doanh quốc tế (509)

Khối A,A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

17,0

16,5

16,0

15,5

Ưu tiên 2

16,0

15,5

15,0

14,5

Ưu tiên 1

15,0

14,5

14,0

13,5

7. Điểm trúng tuyển

- chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt)

- chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt).

- chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt).

– khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

– khối A1,D1,2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21.0

20.5

20.0

19,5

Ưu tiên 2

20,0

19,5

19,0

18,5

Ưu tiên 1

19,0

18,5

18,0

17,5

8. Các thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển chuyên ngành. Các chuyên ngành còn chỉ tiêu cụ thể như sau:

 1. Thương mại quốc tế (ngành Kinh tế) (mã 402) : 10
 1. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404) : 35
 1. Thương mại điện tử (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 405) : 30
 1. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407) : 35
 1. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409) : 50
 1. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 60
 1. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 10
 1. Tiếng Trung thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung) (mã 771) : 5
 1. Tiếng Nhật thương mại (ngành Ngôn ngữ Nhật) (mã 781) : 5

10. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

11. Chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

12. Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

-Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 22-24/8/2012

Ghi chú:

- Ngày nhập học của khóa 51: từ 22-24/08/2012

- Giấy báo trúng tuyển sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2012. Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đến ngày nhập học, thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhưng không nhận được giấy báo Giấy báo trúng tuyển vẫn có thể lên làm thủ tục nhập học bình thường theo lịch, sau ngày nhập học thí sinh có thể làm đơn xin cấp lại Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường.

- Ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển mặc lịch sự (sơ mi có cổ) để chụp ảnh làm thẻ sinh viên.

- THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC HỒ SƠ NHẬP HỌC, gồm:

 1. Giấy báo trúng tuyển (bản photo);
 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;
 3. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo có chứng thực);
 4. Giấy khai sinh (bản photo có chứng thực);
 5. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu) do Công an Phường/Xã cấp + 2 ảnh cỡ 3x4 (đối với các trường hợp thay đổi chỗ ở);
 6. Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự Quận/Huyện cấp (đối với Nam);
 7. Giấy di chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có và nộp khi có thông báo);
 8. Học phí học kỳ 1: tạm thu 2.000.000đ (các chương trình chất lượng cao: 10.000.000 triệu)
 9. Những lệ phí khác: Lệ phí khám sức khỏe, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể…

Sau 02 tuần kể từ ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển không đến nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

LAST_UPDATED2
 
 1. Ảnh lễ tốt nghiệp Cử nhân London Met - 10/2013 (13-12-2013)
 2. CƠ HỘI CUỐI CÙNG DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC (24-10-2013)
 3. Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và sinh viên năm thứ tư các chuyên ngành (20-10-2013)
 4. HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (20-10-2013)
 5. EXECUTIVE MBA – KHOẢN ĐẦU TƯ ĐÁNG GIÁ (29-09-2015)
 6. Chương trình Master of Business Administration in Finance (Stirling) (13-12-2013)
 7. Chương trình Executive MBA of University of Hawai’i (19-07-2013)
 8. Tuyển sinh Chương trình Cử nhân liên thông (02-09-2013)
 9. Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Đại học London Metropolitan (02-09-2013)
 10. Bộ GD&ĐT phân công mới công tác của lãnh đạo năm 2013 (19-01-2016)
 11. Thông báo Chương trình học bổng giảm 20% học phí cho sinh viên FTU tại ĐH Southampton (18-07-2013)
 12. 15 'kho' vàng lớn nhất thế giới (29-09-2015)
 13. The Stirling MBA in Finance (30-11-1999)
 14. DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP TIẾNG ANH - CIDBAK2 (07-11-2012)
 15. MU gặp Chelsea: “Viên kim cương” sẽ tỏa sáng? (30-11-1999)
 16. Đại chiến Chelsea - M.U: 4 vấn đề lớn (30-11-1999)
 17. Đằng sau bi kịch chốn quan trường (29-09-2015)
 18. Vì sao trượt visa du học Anh? (30-11-1999)
 19. ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH THẠC SỸ QTKD (TÀI CHÍNH) (08-01-2013)
 20. Hoang Anh Gia Lai ''B-'' Rating Affirmed With Negative Outlook (29-09-2015)
 21. Ông Trương Gia Bình: 'Chuyển giao lãnh đạo FPT không dễ' (29-09-2015)
 22. "Cú sốc" Trương Đình Anh: Nước đi ngoài dự liệu trên bàn cờ FPT (29-09-2015)
 23. Harvard đang mất khách? (30-11-1999)
 24. Chasing Warren Buffett’s Alpha (29-09-2015)
 25. 10 lần vá trinh vẫn muốn 'trở lại thời con gái' (30-11-1999)
 26. Chuẩn bị cho tương lai có quỹ ETF (29-09-2015)
 27. Gặp gỡ 9 GS Anh, tìm hiểu ngành học kỹ thuật (30-09-2015)
 28. Mất cơ hội việc tốt vì tiếng Anh trên bằng tốt nghiệp (07-09-2012)
 29. Bộ Y tế cảnh báo về “amíp ăn não người” (30-11-1999)
 30. Khổ như lấy vợ đẹp (30-11-1999)
 31. Gặp nữ sinh ĐH Ngoại Thương vừa xinh vừa giỏi (30-09-2015)
 32. Rooney ‘khó thở’ khi Van Persie tới MU (30-11-1999)
 33. Những màn gây sốc của bầu Kiên với bóng đá (30-11-1999)
 34. Thưởng vô địch Cup C1 tăng đột biến (30-11-1999)
 35. Man Utd nhận trái đắng đầu mùa (30-11-1999)
 36. MU phơi bày điểm yếu sau trận thua sốc Everton (30-11-1999)
 37. Bài văn về sự im lặng đáng sợ của người tốt (30-11-1999)
 38. Vì sao Arsenal đồng ý bán Song cho Barca? (30-11-1999)
 39. Khuất phục Wigan, Chelsea khởi đầu như mơ (30-11-1999)
 40. Van Persie rạng rỡ ngày ra mắt MU (30-11-1999)
 41. Phải liều như Steve Jobs mới thành công (29-09-2015)
 42. Hé lộ “cẩm nang” bán lẻ của Apple (29-09-2015)
 43. Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học Stanford (29-09-2015)
 44. Steve Jobs “thiên tài gàn dở” (29-09-2015)
 45. Dell đã đổi vận-hay sự cáo chung của mô hình Dell? (29-09-2015)
 46. Thành đạt sớm và những đam mê! (29-09-2015)
 47. Michael Dell hé lộ bí quyết đầu tư (29-09-2015)
 48. Giá xăng tăng 1.100 đồng mỗi lít (30-11-1999)
 49. Hạ Brazil, Mexico lần đầu lên đỉnh Olympic (30-11-1999)
 50. Man Utd lại chào thua Barca (30-11-1999)
 51. Ferguson tố Arsenal ngăn cản Van Persie (30-11-1999)
 52. Arsenal mua ồ ạt, Van Persie có thể đổi ý (30-11-1999)
 53. Man City giành Siêu Cup Anh (30-11-1999)
 54. Xerox Incorporation Business Strategies (29-09-2015)
 55. Selling On Amazon (29-09-2015)
 56. Selling Formula (29-09-2015)
 57. Starting a Business – The Fear That Stops Many from Starting Their Business (29-09-2015)
 58. FedEx Corporation: The Creation of Overnight Air-express Industry (29-09-2015)
 59. FedEx Business Strategies (29-09-2015)
 60. Principles of Personal Leadership (29-09-2015)
 61. Johnson & Johnson: Becoming The World’s Largest Healthcare Company Through Innovative Ideas, Products And Services (29-09-2015)
 62. Johnson & Johnson Business Strategies (29-09-2015)
 63. eBay Business Strategies (29-09-2015)
 64. eBay: The Making of the World’s Largest Auction Platform (29-09-2015)
 65. E-Myth MASTERY: The Seven Essential Disciplines for Building a World Class Company – Michael Gerber (29-09-2015)
 66. PSA Peugeot Citroen S.A.- From Textile Mill To Bicycle To Automobile Production (29-09-2015)
 67. PSA Peugeot Citroen S.A. Business Strategies (29-09-2015)
 68. Siemens Business Strategies (29-09-2015)
 69. Siemens AG: From Small Workshop To Global Company (29-09-2015)
 70. How To Make Money Out Of Thin Air – Brian Sher (29-09-2015)
 71. Live Your Dreams – Les Brown (29-09-2015)
 72. Business Success Story: Reckitt & Colman: The Making Of The World’s Largest Household Products Maker (29-09-2015)
 73. Business Success Story: AT&T Corp. – The Making Of The World’s Networking Leader (29-09-2015)
 74. AT&T Business Strategies (29-09-2015)
 75. Soichiro Honda’s Business Strategies For Growing His Small Business Into Global Corporation (29-09-2015)
 76. Soichiro Honda’s Success Story: How He Created The World’s Most Successful Motorcycle Business (29-09-2015)
 77. Business Success Strategies: How To Start Your Business Without Loan (29-09-2015)
 78. Keys To Success: Four Step Plan To Move From Employee To Business Owner (29-09-2015)
 79. 11 Keys To Success In The Book: Success Through a Positive Mental Attitude (29-09-2015)
 80. The Seven Keys To Successfully Achieve Your Goals In The New Year (29-09-2015)
 81. Living a Life of Success: Seven Steps to Achieving Success in Life (29-09-2015)
 82. Ideas To Run Your Small Business Successfully (29-09-2015)
 83. Ideas to Make More Money than You Are Making Today (29-09-2015)
 84. How to Avoid Losing Your Money in Bad Investments (29-09-2015)
 85. How To Identify A Money Making Idea: Exploiting Trend (29-09-2015)
 86. Business Opportunity in the Nigerian Power Sector: A Case Study of How to Identify a Great Business Opportunity (29-09-2015)
 87. Business Strategies of World’s Successful Companies: Caterpillar Inc.’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 88. Business Strategies of World’s Successful Companies: Ajinomoto Co. Inc.’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 89. Business Strategies of World’s Successful Companies: Bilfinger & Berger AG’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 90. Business Strategies of World’s Successful Companies: BOC Group Plc’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 91. Business Strategies of World’s Successful Companies: Intel Corporation’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 92. 12 Ways to Generate Great Ideas and Run a Successful Business (29-09-2015)
 93. Sam Walton’s Ten Rules for Building a Successful Business (29-09-2015)
 94. Loạt bản đồ cổ xác định Hải Nam là cực Nam TQ (30-11-1999)
 95. Mô hình công ty trong đại học: Kết nối nghiên cứu & cuộc sống (30-09-2015)
 96. Quyền lợi thương mại và đạo đức khoa học (30-11-1999)
 97. GS.TS Đàm thanh sơn: Công cụ nghiên cứu của tôi chỉ là cây bút, giấy nháp và thùng rác (30-09-2015)
 98. “Thần đồng” Hà Nội trở thành nhà vật lý nổi tiếng ở Mỹ (30-09-2015)
 99. Physics initiative launches with hiring of Dam Thanh Son (30-09-2015)
 100. ĐH Chicago bổ nhiệm Đàm Thanh Sơn làm giáo sư đặc biệt (30-09-2015)
 101. Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2012 (30-09-2015)
 102. Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2011 (30-09-2015)
 103. Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2012 (30-09-2015)
 104. ADS or ALA scholarship (30-11-1999)
 105. Australian Development Scholarships (ADS) (30-11-1999)
 106. DongA Bank tuyển nhân viên làm việc tại TP HCM (30-11-1999)
 107. Điểm chuẩn dự kiến của các đại học top đầu (30-11-1999)
 108. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn cao nhất 24,5 (07-08-2012)
 109. Transforming Universities through Data Analytics and Systems to Drive Innovation (30-11-1999)
 110. Cần Thơ: Học sinh tiểu học phải tìm từ trái nghĩa “bà ngoại” (07-08-2012)
 111. Thư tịch cổ khẳng định Việt Nam cai quản Hoàng Sa (07-08-2012)
 112. A legal analysis in support of Viet Nam’s position regarding the Paracel & Spratly Islands (30-09-2015)
 113. Thủ khoa ĐH Ngoại thương mong muốn trở thành doanh nhân giỏi (30-09-2015)
 114. Gặp cô thủ khoa ĐH Ngoại thương thích “xê dịch” (30-09-2015)
 115. Thủ khoa 29 điểm ĐH Ngoại thương: Học để thoát nghèo (30-09-2015)
 116. Hướng dẫn xin visa tại Đại sứ quán Mỹ (28-07-2012)
 117. Vắng khách, chủ nhà trọ vẫn hét giá cao (30-09-2015)
 118. MB tuyển nhiều vị trí nhân sự tại các chi nhánh (29-09-2015)
 119. Maritime Bank tuyển nhiều vị trí nhân sự (29-09-2015)
 120. SHB tuyển giám đốc trung tâm kinh doanh (29-09-2015)
 121. VIB tuyển nhân sự cho nhiều vị trí (29-09-2015)
 122. DongA Bank tuyển nhân sự cho nhiều vị trí (29-09-2015)
 123. SHB tuyển nhân sự làm việc tại các chi nhánh (29-09-2015)
 124. TienPhong Bank tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng (29-09-2015)
 125. Vietcombank tuyển nhân sự tại các chi nhánh (29-09-2015)
 126. ACB tuyển nhân sự (29-09-2015)
 127. BIDV tuyển cán bộ tập trung năm 2012 (29-09-2015)
 128. Techcombank tuyển nhân sự tại Hà Nội (29-09-2015)
 129. BIDC - chi nhánh Hà Nội tuyển nhiều nhân sự (29-09-2015)
 130. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THẮNG TUYỂN DỤNG (29-09-2015)
 131. Bỏ tiền tỷ mua nhà, khách hàng nuốt cục tức vào bụng (29-09-2015)
 132. Ngân hàng đồng loạt cắt giảm lương nhân viên (29-09-2015)
 133. Lời khuyên của Thống đốc và sự vô cảm của ngân hàng (29-09-2015)
 134. Hạ lãi suất: Làm lung tung, mỗi ngân hàng một kiểu (29-09-2015)
 135. Chiêu 'độc' truy tìm iPhone bị mất (30-11-1999)
 136. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn khối A, D 20 điểm (30-09-2015)
 137. Cần nhìn thấy những giá trị và mặt mạnh của mình (30-11-1999)
 138. David McCullough High School Commencement Speech: You Are Not Special! (30-11-1999)
 139. Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ (30-11-1999)
 140. Trường ĐH Ngoại Thương thông báo tuyển dụng - Tháng 7 năm 2012 (24-07-2012)
 141. Aligning CEO Incentives with a Company's Long-Term Agenda (29-09-2015)
 142. How Good Was Steve Jobs, Really? (29-09-2015)
 143. Talent Management Lessons From Apple: A Case Study of the World’s Most Valuable Firm (29-09-2015)
 144. Banks’ bad debts to real estate sector worse than initially reported (29-09-2015)
 145. Vietnam's ACB and Sacombank: outlook stable (29-09-2015)
 146. More underground ownership shifting deals in banking sector found (29-09-2015)
 147. Why Vietnam loves and hates China (30-09-2015)
 148. Q&A: South China Sea dispute (30-09-2015)
 149. Tra cứu điểm thi đại học 2012 Vnexpress (21-07-2012)
 150. Thủ khoa ĐH Ngoại thương được 29 điểm (30-11-1999)
 151. Chống lợi ích nhóm khi tái cơ cấu (29-09-2015)
 152. Những gì tư nhân làm được, hãy để tư nhân làm (29-09-2015)
 153. Nợ, lỗ: Tập đoàn, tổng công ty 'sống nhờ' vốn vay (29-09-2015)
 154. “Mổ xẻ” nợ xấu của 8 ngân hàng thương mại (29-09-2015)
 155. Nợ xấu của DNNN: Ai muốn hứng? (29-09-2015)
 156. Giải cứu doanh nghiệp: Không phải lễ tặng quà (29-09-2015)
 157. Chỉ có xử lý nợ xấu mới cứu được doanh nghiệp (29-09-2015)
 158. Ẩn số nợ xấu: Thực sự là bao nhiêu? (29-09-2015)
 159. Rối bời xử lý nợ xấu (29-09-2015)
 160. Chỉ cần 20.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng (29-09-2015)
 161. Nợ xấu ngân hàng khủng khiếp như thế nào? (29-09-2015)
 162. Lập công ty mua bán nợ xấu để làm gì? (29-09-2015)
 163. Mua nợ xấu: Cứu ai và cứu vì cái gì? (29-09-2015)
 164. Mỗi tháng, nợ xấu tăng 8,6% (29-09-2015)
 165. Xử nợ xấu: Bài học từ Mỹ và Trung Quốc (29-09-2015)
 166. Xử lý nợ xấu ở Việt Nam như... 'kiến leo cành đa' (29-09-2015)
 167. Giải quyết nợ xấu:Tại sao phải chi 100.000 tỷ đồng? (29-09-2015)
 168. 'Phải có công ty mua bán nợ xấu làm 'chim mồi'' (29-09-2015)
 169. Nói và làm: Xử nợ xấu có cần 'siêu công ty'? (29-09-2015)
 170. Chờ xử lý 'cục máu đông' nợ xấu (29-09-2015)
 171. Dùng tiền 'thật' xử lý nợ xấu (29-09-2015)
 172. Sau trần tình của NHNN: Bớt lo với nợ xấu? (29-09-2015)
 173. Nhiều ngân hàng giấu, báo cáo láo về nợ xấu (29-09-2015)
 174. Công ty mua bán nợ xấu: Chỉ cần 10-20 ngàn tỷ (29-09-2015)
 175. Sai phạm hơn 1.200 tỷ: Công ty mua bán nợ mất vốn (29-09-2015)
 176. Anh Thơ, Trọng Tấn có nguy cơ bị cấm biểu diễn (30-11-1999)
 177. Heineken muốn thâu tóm toàn bộ hãng sản xuất bia Tiger (29-09-2015)
 178. Trái phiếu ế: Cạn tiền hay cạn niềm tin? (29-09-2015)
 179. ĐH NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH THẠC SỸ (01-10-2012)
 180. Thêm nạn nhân sập bẫy lừa tinh vi của muaban24.vn (30-11-1999)
 181. EVN ép thủy điện nhỏ: Mua rẻ, bán đắt (29-09-2015)
 182. Cần làm rõ lợi nhuận - phi lợi nhuận trong dự thảo Luật GDĐH (30-11-1999)
 183. Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Bộ không làm thay việc của các trường (30-11-1999)
 184. Sẽ giải quyết những bức xúc của giáo dục ĐH (30-11-1999)
 185. Sẽ “hỗn loạn” nếu giao quyền tự chủ đồng loạt cho các trường (30-11-1999)
 186. Dự thảo Luật GDĐH: Xử lý triệt để những vấn đề “nóng” (30-11-1999)
 187. Đại học “sợ” tự chủ (30-11-1999)
 188. ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH CỬ NHÂN KINH TẾ, CỬ NHÂN TÀI CHÍNH, CỬ NHÂN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (04-09-2012)
 189. Diễn đàn học thuật quốc tế do CPA Australia tổ chức tại Melbourne (27-07-2012)
 190. Mức phạt giao thông mới có thật sự hiệu quả? (30-11-1999)
 191. Báo Mỹ bàn về Thực Nghiệm, Đồi Ngô (30-11-1999)
 192. Dong Tam Golf Resort in Hanoi, Vietnam (29-09-2015)
 193. Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? (30-11-1999)
 194. Làm rõ yếu kém trong sử dụng vốn tại Tập đoàn Sông Đà (29-09-2015)
 195. Bơm tiền 'khủng khiếp': Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút (29-09-2015)
 196. Ụ nổi hoen gỉ vẫn bán được 15,5 triệu USD (29-09-2015)
 197. Tháp ĐHKTQD “đắp chiếu” gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng: Ông Cục trưởng và những “tham mưu” khó hiểu (29-09-2015)
 198. Nợ xấu tăng "chóng mặt", Chính phủ lên kế hoạch mua - bán (29-09-2015)
 199. Apple dẫn đầu 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu (30-11-1999)
 200. Cái đẹp, dối trá và... (30-11-1999)
 201. "Đừng ăn cái bánh do may mắn mang lại" (30-11-1999)
 202. Sự cố Vinashin, Vinalines – bài học lớn trong kiến tạo phát triển! (29-09-2015)
 203. Hiện tượng Facebook (30-11-1999)
 204. Rùng mình 'bột bí ẩn' tẩy sạch, làm tươi thực phẩm (30-11-1999)
 205. Khi người ta sợ sự thật! (30-11-1999)
 206. Tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu từ doanh nghiệp nhà nước (29-09-2015)
 207. Đề án tái cấu trúc kinh tế: Không có đột phá (29-09-2015)
 208. Việc bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải có dấu hiệu bất thường (29-09-2015)
 209. Tôi bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines (29-09-2015)
 210. Loài hoa '3.000 năm nở một lần' khoe sắc ở Phú Yên (30-11-1999)
 211. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế qua phân tích của chuyên gia (29-09-2015)
 212. Tái cơ cấu nền kinh tế và mục tiêu ưu tiên (29-09-2015)
 213. Tiền đâu để tái cơ cấu? (29-09-2015)
 214. Tỷ phú Soros: 'Chỉ còn 3 tháng để cứu đồng euro' (29-09-2015)
 215. Chồng khinh bỉ khi phát hiện màng trinh giả (30-11-1999)
 216. Rời ghế, vẫn canh cánh nỗi lo… vào tù (29-09-2015)
 217. Nợ Vinashin không ảnh hưởng tới tài trợ cho VN (29-09-2015)
 218. Nhà tài trợ quốc tế lo ngại về các tập đoàn Việt Nam (29-09-2015)
 219. Các nước bàn chuyện tài trợ cho Việt Nam tại Quảng Trị (29-09-2015)
 220. Tranh quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỷ đồng (29-09-2015)
 221. Chân dung bà chủ khối tài sản nghìn tỷ (29-09-2015)
 222. Về những nghi vấn tiêu cực xảy ra tại các dự án nghiên cứu tại Việt Nam (29-09-2015)
 223. Mổ xẻ nghi vấn tài chính 3 dự án ODA Đan Mạch (29-09-2015)
 224. Những dấu hiệu sai phạm tại 3 dự án Đan Mạch ngừng cấp ODA (29-09-2015)
 225. Sacombank để ngỏ khả năng sáp nhập với Southernbank (29-09-2015)
 226. Cựu Tổng giám đốc chứng khoán Liên Việt bị bắt (29-09-2015)
 227. 120.000 tỷ đồng đầu tư công giúp 'giải hạn' cho địa ốc (29-09-2015)
 228. Cuối năm, sếp chứng khoán vẫn ra đi hàng loạt (29-09-2015)
 229. Drogba ‘sẽ ở lại nếu Chelsea không vô địch Champions League' (30-11-1999)
 230. Shevchenko có thể trở lại Chelsea (23-05-2012)
 231. Man City thưởng đậm cho HLV Mancini (30-11-1999)
 232. Cầu thủ Chelsea hận Villas-Boas (30-11-1999)
 233. Di Matteo dẫn dắt Chelsea thêm một năm (30-11-1999)
 234. Mourinho một lần nữa đánh bại Guardiola (30-11-1999)
 235. Mourinho: 'Real sẽ đoạt Champions League trong 2 năm nữa' (30-11-1999)
 236. Di Matteo: 'Chelsea sẽ viết lại lịch sử' (30-11-1999)
 237. Drogba tuyên bố chia tay Chelsea (30-11-1999)
 238. Thiếu minh bạch trên thị trường xăng dầu (29-09-2015)
 239. Giá xăng tại Việt Nam tăng giảm không theo giá thế giới (29-09-2015)
 240. Chelsea và Bayern làm chủ đội hình tiêu biểu Champions League (30-11-1999)
 241. Mikel trù úm Robben đá trượt phạt đền (30-11-1999)
 242. Chelsea mong mỏi giữ chân Drogba (30-11-1999)
 243. Drogba đang đàm phán để ở lại Chelsea (30-11-1999)
 244. Chelsea trở thành tân vương Champions League (30-11-1999)
 245. Biển người chào đón Chelsea ở London (30-11-1999)
 246. Thủ khoa hụt hẫng vì bị ngừng cấp học bổng du học (30-11-1999)
 247. Thiếu tiền, Bộ GD&ĐT dừng đề án du học bằng ngân sách (30-11-1999)
 248. Cổng đổ, Trường Thực Nghiệm ngừng bán đơn dự tuyển (30-11-1999)
 249. Tại sao phụ huynh đổ xô cho con vào học Trường Thực Nghiệm? (30-11-1999)
 250. Cần tìm hiểu kỹ học phí (30-09-2015)
 251. 'Loạn' mức học phí 20 trường ngoài công lập (30-09-2015)
 252. Học phí trường ngoài công lập nghìn USD (30-09-2015)
 253. Why London Metropolitan University? (29-09-2015)
 254. UK University Rankings in Economics (29-09-2015)
 255. University of Southampton Ranking (29-09-2015)
 256. University of Stirling Ranking (29-09-2015)
 257. Scholarships at London Met (30-11-1999)
 258. Học bổng tới 50% học phí tại Đại học Stirling (30-11-1999)
 259. Trung tâm Phát triển Quốc tế thông báo tuyển sinh cử nhân, thạc sỹ năm học 2012-2013 (22-07-2012)
 260. Định nghĩa 'Vợ' (30-09-2015)
 261. Vợ và bồ (30-09-2015)
 262. Tiễn bạn đi lấy vợ (30-09-2015)
 263. 'Ca dao, tục ngữ' thời hiện đại (30-09-2015)
 264. Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ (30-09-2015)
 265. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi (30-09-2015)
 266. Các tổ chức xếp hạng tín dụng không “nể tình” (30-09-2015)
 267. Những thành phố Mỹ có giá nhà đất thua xa Việt Nam (30-09-2015)
 268. 9 “cú sốc” với ôtô Việt Nam 2011 (30-09-2015)
 269. Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (30-09-2015)
 270. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Sao phải sợ Thông tư 13? (30-09-2015)
 271. Chính thức sửa đổi một số điểm của Thông tư 13 (30-09-2015)
 272. Sửa đổi Thông tư 13: Một từ nhỏ, giá trị lớn? (30-09-2015)
 273. Sửa tiếp Thông tư 13: Khơi thông vốn, hỗ trợ giảm lãi suất (30-09-2015)
 274. Những vướng mắc tại dự án Viglacera Xuân Phương sẽ được tháo gỡ (30-09-2015)
 275. Hoạt động ngân hàng 2011: VND đã đi đâu? (30-09-2015)
 276. Quỹ Market Vectors ETF Trust giao dịch mạnh VCG, KLS và PVX (30-09-2015)
 277. Nhìn lại lạm phát 2011: Hai đột biến và sự “đi hoang” của dòng tiền (30-09-2015)
 278. Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 5,89% (30-09-2015)
 279. Doanh nghiệp chấm điểm các bộ: Tất cả... trung bình! (30-09-2015)
 280. Kinh tế 2011 và dấu ấn chuyên gia: Chưa bao giờ như năm nay (30-09-2015)
 281. Được và mất từ tăng trưởng và lạm phát 2011 (30-09-2015)
 282. Vốn FDI vào Việt Nam 2011: Ai bảo thấp không hay? (30-09-2015)
 283. Dự báo kinh tế 2012: “Dẫu sao cũng nhẹ nhàng hơn” (30-09-2015)
 284. Ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lại ở tuổi 60 (30-09-2015)
 285. 3 câu chuyện cuộc đời của Steve Jobs (30-09-2015)
 286. Master of Business Administration in Finance (19-02-2012)
 287. Thông báo gia hạn tuyển sinh MBA in Finance Stirling (29-09-2015)
 288. Thông báo tuyển sinh (25-11-2011)
 289. Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Tài chính (Stirling) (12-12-2011)
 290. Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính (Quản lý Ngân Quỹ) (25-11-2011)
 291. Giới thiệu chương trình chuyển tiếp London Met (29-09-2015)
 292. Thông báo tuyển sinh tiếng Anh dự bị (02-11-2011)
 293. Giới thiệu chương trình du học 3+1 Cử nhân Tài chính (29-09-2015)
 294. Cử nhân Tài chính BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 295. Thạc sỹ Kinh doanh cao cấp/Executive MBA (Hawaii) (29-09-2015)
 296. Thư mời tham dự hội thảo tuyển sinh quốc tế (02-11-2011)
 297. Thạc sỹ Kinh doanh Cao cấp Hawai’i (29-09-2015)
 298. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Tài chính Stirling (19-01-2016)
 299. Thư mời tham dự hội thảo tuyển sinh (21-08-2011)
 300. Giới thiệu Chương trình Chuyển tiếp Cử nhân Tài Chính 3+1 (29-09-2015)
 301. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 302. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính Quốc tế (London Metropolitan) (29-09-2015)
 303. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 304. Chương trình Du học 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 305. Chương trình Du học 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 306. ĐH Ngoại thương đã có 27 điểm 10 môn Toán (30-09-2015)
 307. Công ty TNHH Aon Việt nam tuyển nhân viên (29-09-2015)
 308. Hội thảo giới thiệu tuyển sinh Anh Quốc (21-08-2011)
 309. Vietnam Education Foundation (30-11-1999)
 310. Vietnam Holds Its Own Within China's Vast Economic Shadow (30-09-2015)
 311. Decision Looms for Laos Dam, but Impact Is Unclear (30-09-2015)
 312. Vinashin Casts a Shadow (30-09-2015)
 313. In Vietnam, a State Company Plays Loose With Lenders (30-09-2015)
 314. Financial Management and Analysis (29-09-2015)
 315. Strategic Information Management (29-09-2015)
 316. International Business (29-09-2015)
 317. Research Methodologies (29-09-2015)
 318. Change and Continuity in Contemporary Business (29-09-2015)
 319. Strategic Management (29-09-2015)
 320. International & Strategic Marketing (29-09-2015)
 321. International and Comparative HRM (29-09-2015)
 322. Strategic Brand Management (29-09-2015)
 323. Managerial Communication (29-09-2015)
 324. Accounting and Decision Making Techniques (29-09-2015)
 325. Management Theories and Practice (29-09-2015)
 326. Information Technologies and Systems (29-09-2015)
 327. Financial Analysis and Management (29-09-2015)
 328. Managing Human Capital (29-09-2015)
 329. Marketing Management (29-09-2015)
 330. Information Systems Management (29-09-2015)
 331. Strategic Management (29-09-2015)
 332. Research Methodologies (29-09-2015)
 333. Corporate Finance (29-09-2015)
 334. Investment Analysis and Stock Market Practice (29-09-2015)
 335. Strategic Marketing (29-09-2015)
 336. International Marketing Management (29-09-2015)
 337. International Business (29-09-2015)
 338. Entrepreneurship and Small Business Management (29-09-2015)
 339. Dissertation (29-09-2015)
 340. Tăng giá xăng dầu: Nổi ám ảnh của người tiêu dùng (30-09-2015)
 341. Đau đầu chuyện nhập siêu từ Trung Quốc (30-09-2015)
 342. Doanh nghiệp FDI: Nhập siêu ngày càng tăng (30-09-2015)
 343. Vinashin lỗ hàng nghìn tỉ đồng (30-09-2015)
 344. Mỹ & Coca (30-09-2015)
 345. Những đối thủ phải đội trời chung (30-09-2015)
 346. Nhân Viên Thư Viện (29-09-2015)
 347. Quản Trị Mạng Và Hệ Thống Thông Tin (29-09-2015)
 348. Quản Trị Viên (29-09-2015)
 349. Summer Pre–sessional courses in English for Academic Purpose (29-09-2015)
 350. Học Bổng VALLET 2010 - 2011 (30-11-1999)
 351. Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam (30-11-1999)
 352. SMU School Scholars' Programme (30-11-1999)
 353. SMU Scholars' Programme (30-11-1999)
 354. Singapore Management University Sharon Lee Teng Siew Scholarship (30-11-1999)
 355. SMU School of Accountancy Scholarship (30-11-1999)
 356. Singapore Management University Lim Hang Hing Scholarship (30-11-1999)
 357. Singapore Management University Lee Kong Chian Scholars' Programme (30-11-1999)
 358. Singapore Management University Kewalram Chanrai Group Endowed Scholarship (30-11-1999)
 359. Singapore Management University Foreign Students Endowed Scholarship (30-11-1999)
 360. Singapore Management University Claire Chiang Scholarship (30-11-1999)
 361. Singapore Management University Chio Lim Stone Forest Financial Scholarship (30-11-1999)
 362. Singapore Management University ASEAN Undergraduate Scholarship (30-11-1999)
 363. National University of Singapore ASEAN Undergraduate Scholarship (AUS) (30-11-1999)
 364. Nanyang Technological University ASEAN Undergraduate Scholarship (30-11-1999)
 365. Nanyang Technological University College Scholarship (30-11-1999)
 366. Nanyang Scholarships for Freshmen (30-11-1999)
 367. Bắt đầu nhận hồ sơ xin Học bổng Endeavour của Chính phủ Australia niên khóa 2012 (30-11-1999)
 368. Chương trình Học bổng Australia tìm kiếm thêm ứng viên từ khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số (30-11-1999)
 369. Australian Endeavour Awards 2012 for Vietnam (30-11-1999)
 370. Endeavour Awards (29-05-2011)
 371. Nam sinh Ngoại thương bật mí về clip hùng biện gây cười (30-09-2015)
 372. Tài hùng biện hài hước của nam sinh Ngoại thương (30-09-2015)
 373. Australian Leadership Awards Fellowships (30-11-1999)
 374. Australian Development Scholarships in Vietnam (30-11-1999)
 375. Australian Development Scholarships (30-11-1999)
 376. Lịch học lớp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (29-09-2015)
 377. Học hè tại Solbridge International Business School (30-09-2015)
 378. 2012-2013 Hubert H. Humphrey Fellowship Program Call for Applications (30-11-1999)
 379. ASEAN Scholarships for Vietnam (30-11-1999)
 380. Vietnam Scholarship Foundation (30-11-1999)
 381. The University of Warwick's Chancellor’s International Scholarships (30-11-1999)
 382. Nottingham MBA Leadership Scholarships (30-11-1999)
 383. Scholarships for international postgraduate students (30-11-1999)
 384. Gates Cambridge Scholarships (30-11-1999)
 385. UK Active Maps of Universities (30-11-1999)
 386. Leeds University's Scholarships (30-11-1999)
 387. Manchester University's Scholarships (25-05-2011)
 388. Westminster University's Geoffrey Copland Scholarship (24-05-2011)
 389. ISH/London Met Scholarship Scheme (24-05-2011)
 390. BU Vice-Chancellor's Scholarship (30-11-1999)
 391. Erasmus Mundus Scholarships 2009-2013 (30-11-1999)
 392. IMF Economist Program (EP) (24-05-2011)
 393. World Bank Graduate Scholarship Program (30-11-1999)
 394. RSM Fellowships Program (30-11-1999)
 395. The Young Professionals Program (YPP) in the World Bank (30-11-1999)
 396. Giới thiệu Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) (24-05-2011)
 397. Giới thiệu học bổng DAAD (30-11-1999)
 398. Giới thiệu học bổng Chevening thường niên (30-11-1999)
 399. 2012 Vietnamese Scholar Program (30-11-1999)
 400. Học bổng Thạc sỹ tại trường Stirling (24-05-2011)
 401. Khóa học dự bị tiếng Anh cho các chương trình 3+1 tại ĐH Ngoại Thương (24-07-2012)
 402. Vào lớp 1 như... thi hoa hậu (30-11-1999)
 403. Trường Đại học Ngoại thương liên kết với trường London School of Commerce (LSC) (29-09-2015)
 404. Tôi từng hèn nhát vứt bỏ ước mơ (21-05-2011)
 405. Yêu cầu Tiếng Anh của các chương trình tại CID (24-07-2012)
 406. Yêu cầu Tiếng Anh của các chương trình tại CID (29-09-2015)
 407. FS2005 Insurance (29-09-2015)
 408. FS3005 Marketing of Financial Services (29-09-2015)
 409. FS3014 International Finance (29-09-2015)
 410. FS3032 The Capital Market: Investment & Portfolio Management (29-09-2015)
 411. FS3009 Bank Lending (29-09-2015)
 412. FS3P07 Policy Issues in Financial Services (29-09-2015)
 413. FS2002 Banking & International Banking Systems (29-09-2015)
 414. FS3010 Financial Regulation: A European Perspective (29-09-2015)
 415. TOEFL ITP được chấp nhận cho các chương trình liên kết tại CID (24-07-2012)
 416. TOEFL ITP được chấp nhận cho các chương trình liên kết tại CID (29-09-2015)
 417. 10 sinh viên ĐH Ngoại thương nhận học bổng tổng trị giá 1,7 tỷ đồng (24-05-2011)
 418. Đại học Ngoại Thương tuyển cán bộ, giảng viên 2011 (29-09-2015)
 419. Đại học Ngoại Thương tuyển cán bộ, giảng viên 2011 (29-09-2015)
 420. Lịch học (29-09-2015)
 421. Lịch học (29-09-2015)
 422. Lịch học (29-09-2015)
 423. Chương trình liên thông 3+1 Cử nhân Tài chính với Đại học London Metropolitan (Anh Quốc) (29-09-2015)
 424. Chương trình liên thông 3+1 Cử nhân Tài chính với Đại học London Metropolitan (Anh Quốc) (29-09-2015)

Liên hệ

pornyoulike.com xdvds.ws xxxstreamingporn.net pornstorehouse.com pornmoviesxxx.com freesexpornvids.com adultworkfinder mloza adultporntrials ipornmovies

Send us an E-mail

cid.info@ftu.edu.vn

Call us on land-line

(+84.4) 3259 5801
(+84.4) 3259 5158 (393)

Call us on cell phones

099 577 8911099 577 8911
099 577 9500099 577 9500

Chat with us on Yahoo!

CIDConnect

Call us on Skype

CIDConnect

Follow us on Facebook


CIDConnect

Follow us on Twister


CIDConnect

Follow us on LinkedIn


CIDConnect
Visit us on Flickr
CIDConnect
Visit us on Youtube
CIDConnect
Feeds for your website
RSS Feeds
Add us to your Yahoo! Homepage
Add to My Yahoo!

Add us to your Google Home Page


Add to Google


Hiện có 27 khách Trực tuyến

Số lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay229
mod_vvisit_counterHôm qua273
mod_vvisit_counterTuần này2544
mod_vvisit_counterTháng này6561
mod_vvisit_counterTất cả478919
Đường dẫn: Trang chủ
in gia re thiet ke catalog thiet ke lich