CID

Đường dẫn> Trang chủ
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • BillClinton-JohnHutton-RobertHormats-CheerDance-HenleyGraduation
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-LondonMet-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • Henley-Stirling-Southampton-CalStateFullerton-FTU
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
 • London-NewYork-Sydney-Paris-Hanoi
Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2012 PDF. In Email
Thứ năm, 09 Tháng 8 2012 11:35

1. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (mã số 401)

– khối A

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

26.0

25.5

25.0

24,5

Ưu tiên 2

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 1

24.0

23.5

23.0

22,5

– khối A1,D1,

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21,5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

– khối D2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

21,5

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

20,5

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

2. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tài chính quốc tế (mã số 406)

– khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

25.0

24.5

24.0

23,5

Ưu tiên 2

24.0

23.5

23.0

22,5

Ưu tiên 1

23,0

22,5

22,0

21,5

– khối A1,D1

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

23.5

23.0

22,5

22.0

Ưu tiên 2

22.5

22.0

21,5

21.0

Ưu tiên 1

21.5

21.0

20,5

20,0

3. Điểm trúng tuyển

- chuyên ngành Thương mại quốc tế (mã số 402)

- chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 403)

- chuyên ngành Kế toán (mã số 404)

- chuyên ngành Thương mại điện tử (mã số 405)

- chuyên ngành Phân tích và đầu tư tài chính (mã số 407)

- chuyên ngành Ngân hàng (mã số 408)

- chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (mã số 409)

- chuyên ngành Kinh tế quốc tế (mã số 470)

- chuyên ngành Luật thương mại quốc tế (mã số 660)

Khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

24.0

23.5

23.0

22.5

Ưu tiên 2

23.0

22.5

22.0

21.5

Ưu tiên 1

22.0

21.5

21.0

20,5

Khối A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

4. Điểm trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2),

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

30,0

29,5

29,0

28,5

Ưu tiên 2

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 1

28,0

27,5

27,0

26,5

5. Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại

- chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (761)-D3 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2)

- chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (771)-D1&4 (môn ngoại ngữ hệ số 2),

- chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại (781)-D1&6 (môn ngoại ngữ hệ số 2)

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

29,0

28,5

28,0

27,5

Ưu tiên 2

28,0

27,5

27,0

26,5

Ưu tiên 1

27,0

26,5

26,0

25,5

6. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành học tại Quảng Ninh

- chuyên ngành Kế toán (504)

- chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (506)

- chuyên Kinh doanh quốc tế (509)

Khối A,A1,D1:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

17,0

16,5

16,0

15,5

Ưu tiên 2

16,0

15,5

15,0

14,5

Ưu tiên 1

15,0

14,5

14,0

13,5

7. Điểm trúng tuyển

- chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt)

- chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt).

- chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt).

– khối A:

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

22.5

22.0

21.5

21.0

Ưu tiên 2

21.5

21.0

20.5

20.0

Ưu tiên 1

20,5

20,0

19,5

19,0

– khối A1,D1,2,3,4,6

Đối tượng ưu tiên

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HSPT

21.0

20.5

20.0

19,5

Ưu tiên 2

20,0

19,5

19,0

18,5

Ưu tiên 1

19,0

18,5

18,0

17,5

8. Các thí sinh chưa trúng tuyển chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của các chuyên ngành còn chỉ tiêu có thể đăng ký xét chuyển chuyên ngành. Các chuyên ngành còn chỉ tiêu cụ thể như sau:

 1. Thương mại quốc tế (ngành Kinh tế) (mã 402) : 10
 1. Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404) : 35
 1. Thương mại điện tử (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 405) : 30
 1. Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng) (mã 407) : 35
 1. Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế) (mã 409) : 50
 1. Luật thương mại quốc tế (ngành Luật) (mã 660) : 60
 1. Tiếng Pháp thương mại (ngành Ngôn ngữ Pháp) (mã 761) : 10
 1. Tiếng Trung thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung) (mã 771) : 5
 1. Tiếng Nhật thương mại (ngành Ngôn ngữ Nhật) (mã 781) : 5

10. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

11. Chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

12. Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy bằng Tiếng Việt): 100

-Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 22-24/8/2012

Ghi chú:

- Ngày nhập học của khóa 51: từ 22-24/08/2012

- Giấy báo trúng tuyển sẽ được chuyển phát nhanh về các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2012. Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đến ngày nhập học, thí sinh thuộc diện trúng tuyển nhưng không nhận được giấy báo Giấy báo trúng tuyển vẫn có thể lên làm thủ tục nhập học bình thường theo lịch, sau ngày nhập học thí sinh có thể làm đơn xin cấp lại Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường.

- Ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển mặc lịch sự (sơ mi có cổ) để chụp ảnh làm thẻ sinh viên.

- THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC HỒ SƠ NHẬP HỌC, gồm:

 1. Giấy báo trúng tuyển (bản photo);
 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;
 3. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo có chứng thực);
 4. Giấy khai sinh (bản photo có chứng thực);
 5. Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu) do Công an Phường/Xã cấp + 2 ảnh cỡ 3x4 (đối với các trường hợp thay đổi chỗ ở);
 6. Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự Quận/Huyện cấp (đối với Nam);
 7. Giấy di chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có và nộp khi có thông báo);
 8. Học phí học kỳ 1: tạm thu 2.000.000đ (các chương trình chất lượng cao: 10.000.000 triệu)
 9. Những lệ phí khác: Lệ phí khám sức khỏe, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể…

Sau 02 tuần kể từ ngày nhập học, thí sinh trúng tuyển không đến nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

LAST_UPDATED2
 
 1. Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản lý Ngân quỹ (MSc) do Đại học Rennes 1 (Pháp) cấp bằng (10-06-2016)
 2. Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp (EMBA) do Đại học Hawaii (Mỹ) cấp bằng (10-06-2016)
 3. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Tài chính Stirling (19-01-2016)
 4. Bộ GD&ĐT phân công mới công tác của lãnh đạo năm 2013 (19-01-2016)
 5. Gặp nữ sinh ĐH Ngoại Thương vừa xinh vừa giỏi (30-09-2015)
 6. ĐH Ngoại thương đã có 27 điểm 10 môn Toán (30-09-2015)
 7. Tài hùng biện hài hước của nam sinh Ngoại thương (30-09-2015)
 8. Nam sinh Ngoại thương bật mí về clip hùng biện gây cười (30-09-2015)
 9. Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ (30-09-2015)
 10. A legal analysis in support of Viet Nam’s position regarding the Paracel & Spratly Islands (30-09-2015)
 11. 'Ca dao, tục ngữ' thời hiện đại (30-09-2015)
 12. Tiễn bạn đi lấy vợ (30-09-2015)
 13. Vợ và bồ (30-09-2015)
 14. Định nghĩa 'Vợ' (30-09-2015)
 15. Học phí trường ngoài công lập nghìn USD (30-09-2015)
 16. 'Loạn' mức học phí 20 trường ngoài công lập (30-09-2015)
 17. Cần tìm hiểu kỹ học phí (30-09-2015)
 18. Q&A: South China Sea dispute (30-09-2015)
 19. Why Vietnam loves and hates China (30-09-2015)
 20. Thủ khoa 29 điểm ĐH Ngoại thương: Học để thoát nghèo (30-09-2015)
 21. Gặp cô thủ khoa ĐH Ngoại thương thích “xê dịch” (30-09-2015)
 22. Thủ khoa ĐH Ngoại thương mong muốn trở thành doanh nhân giỏi (30-09-2015)
 23. ĐH Chicago bổ nhiệm Đàm Thanh Sơn làm giáo sư đặc biệt (30-09-2015)
 24. Physics initiative launches with hiring of Dam Thanh Son (30-09-2015)
 25. “Thần đồng” Hà Nội trở thành nhà vật lý nổi tiếng ở Mỹ (30-09-2015)
 26. GS.TS Đàm thanh sơn: Công cụ nghiên cứu của tôi chỉ là cây bút, giấy nháp và thùng rác (30-09-2015)
 27. Mô hình công ty trong đại học: Kết nối nghiên cứu & cuộc sống (30-09-2015)
 28. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn khối A, D 20 điểm (30-09-2015)
 29. Vắng khách, chủ nhà trọ vẫn hét giá cao (30-09-2015)
 30. Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2012 (30-09-2015)
 31. Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2012 (30-09-2015)
 32. Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2011 (30-09-2015)
 33. Gặp gỡ 9 GS Anh, tìm hiểu ngành học kỹ thuật (30-09-2015)
 34. Học hè tại Solbridge International Business School (30-09-2015)
 35. Những đối thủ phải đội trời chung (30-09-2015)
 36. Mỹ & Coca (30-09-2015)
 37. Vinashin lỗ hàng nghìn tỉ đồng (30-09-2015)
 38. Doanh nghiệp FDI: Nhập siêu ngày càng tăng (30-09-2015)
 39. Đau đầu chuyện nhập siêu từ Trung Quốc (30-09-2015)
 40. Tăng giá xăng dầu: Nổi ám ảnh của người tiêu dùng (30-09-2015)
 41. In Vietnam, a State Company Plays Loose With Lenders (30-09-2015)
 42. Vinashin Casts a Shadow (30-09-2015)
 43. Decision Looms for Laos Dam, but Impact Is Unclear (30-09-2015)
 44. Vietnam Holds Its Own Within China's Vast Economic Shadow (30-09-2015)
 45. 3 câu chuyện cuộc đời của Steve Jobs (30-09-2015)
 46. Ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lại ở tuổi 60 (30-09-2015)
 47. Dự báo kinh tế 2012: “Dẫu sao cũng nhẹ nhàng hơn” (30-09-2015)
 48. Vốn FDI vào Việt Nam 2011: Ai bảo thấp không hay? (30-09-2015)
 49. Được và mất từ tăng trưởng và lạm phát 2011 (30-09-2015)
 50. Kinh tế 2011 và dấu ấn chuyên gia: Chưa bao giờ như năm nay (30-09-2015)
 51. Doanh nghiệp chấm điểm các bộ: Tất cả... trung bình! (30-09-2015)
 52. Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 5,89% (30-09-2015)
 53. Nhìn lại lạm phát 2011: Hai đột biến và sự “đi hoang” của dòng tiền (30-09-2015)
 54. Quỹ Market Vectors ETF Trust giao dịch mạnh VCG, KLS và PVX (30-09-2015)
 55. Hoạt động ngân hàng 2011: VND đã đi đâu? (30-09-2015)
 56. Những vướng mắc tại dự án Viglacera Xuân Phương sẽ được tháo gỡ (30-09-2015)
 57. Sửa tiếp Thông tư 13: Khơi thông vốn, hỗ trợ giảm lãi suất (30-09-2015)
 58. Sửa đổi Thông tư 13: Một từ nhỏ, giá trị lớn? (30-09-2015)
 59. Chính thức sửa đổi một số điểm của Thông tư 13 (30-09-2015)
 60. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Sao phải sợ Thông tư 13? (30-09-2015)
 61. Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (30-09-2015)
 62. 9 “cú sốc” với ôtô Việt Nam 2011 (30-09-2015)
 63. Những thành phố Mỹ có giá nhà đất thua xa Việt Nam (30-09-2015)
 64. Các tổ chức xếp hạng tín dụng không “nể tình” (30-09-2015)
 65. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi (30-09-2015)
 66. Giá xăng tại Việt Nam tăng giảm không theo giá thế giới (29-09-2015)
 67. Thiếu minh bạch trên thị trường xăng dầu (29-09-2015)
 68. Cuối năm, sếp chứng khoán vẫn ra đi hàng loạt (29-09-2015)
 69. 120.000 tỷ đồng đầu tư công giúp 'giải hạn' cho địa ốc (29-09-2015)
 70. Cựu Tổng giám đốc chứng khoán Liên Việt bị bắt (29-09-2015)
 71. Sacombank để ngỏ khả năng sáp nhập với Southernbank (29-09-2015)
 72. Những dấu hiệu sai phạm tại 3 dự án Đan Mạch ngừng cấp ODA (29-09-2015)
 73. Mổ xẻ nghi vấn tài chính 3 dự án ODA Đan Mạch (29-09-2015)
 74. Về những nghi vấn tiêu cực xảy ra tại các dự án nghiên cứu tại Việt Nam (29-09-2015)
 75. Chân dung bà chủ khối tài sản nghìn tỷ (29-09-2015)
 76. Tranh quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỷ đồng (29-09-2015)
 77. Các nước bàn chuyện tài trợ cho Việt Nam tại Quảng Trị (29-09-2015)
 78. Nhà tài trợ quốc tế lo ngại về các tập đoàn Việt Nam (29-09-2015)
 79. Nợ Vinashin không ảnh hưởng tới tài trợ cho VN (29-09-2015)
 80. Rời ghế, vẫn canh cánh nỗi lo… vào tù (29-09-2015)
 81. Tỷ phú Soros: 'Chỉ còn 3 tháng để cứu đồng euro' (29-09-2015)
 82. Tiền đâu để tái cơ cấu? (29-09-2015)
 83. Tái cơ cấu nền kinh tế và mục tiêu ưu tiên (29-09-2015)
 84. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế qua phân tích của chuyên gia (29-09-2015)
 85. Tôi bổ nhiệm ông Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines (29-09-2015)
 86. Việc bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải có dấu hiệu bất thường (29-09-2015)
 87. Đề án tái cấu trúc kinh tế: Không có đột phá (29-09-2015)
 88. Tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu từ doanh nghiệp nhà nước (29-09-2015)
 89. Sự cố Vinashin, Vinalines – bài học lớn trong kiến tạo phát triển! (29-09-2015)
 90. Nợ xấu tăng "chóng mặt", Chính phủ lên kế hoạch mua - bán (29-09-2015)
 91. Tháp ĐHKTQD “đắp chiếu” gây lãng phí hàng trăm tỉ đồng: Ông Cục trưởng và những “tham mưu” khó hiểu (29-09-2015)
 92. Ụ nổi hoen gỉ vẫn bán được 15,5 triệu USD (29-09-2015)
 93. Bơm tiền 'khủng khiếp': Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút (29-09-2015)
 94. Làm rõ yếu kém trong sử dụng vốn tại Tập đoàn Sông Đà (29-09-2015)
 95. Dong Tam Golf Resort in Hanoi, Vietnam (29-09-2015)
 96. EVN ép thủy điện nhỏ: Mua rẻ, bán đắt (29-09-2015)
 97. Trái phiếu ế: Cạn tiền hay cạn niềm tin? (29-09-2015)
 98. Heineken muốn thâu tóm toàn bộ hãng sản xuất bia Tiger (29-09-2015)
 99. Sai phạm hơn 1.200 tỷ: Công ty mua bán nợ mất vốn (29-09-2015)
 100. Công ty mua bán nợ xấu: Chỉ cần 10-20 ngàn tỷ (29-09-2015)
 101. Nhiều ngân hàng giấu, báo cáo láo về nợ xấu (29-09-2015)
 102. Sau trần tình của NHNN: Bớt lo với nợ xấu? (29-09-2015)
 103. Dùng tiền 'thật' xử lý nợ xấu (29-09-2015)
 104. Chờ xử lý 'cục máu đông' nợ xấu (29-09-2015)
 105. Nói và làm: Xử nợ xấu có cần 'siêu công ty'? (29-09-2015)
 106. 'Phải có công ty mua bán nợ xấu làm 'chim mồi'' (29-09-2015)
 107. Giải quyết nợ xấu:Tại sao phải chi 100.000 tỷ đồng? (29-09-2015)
 108. Xử lý nợ xấu ở Việt Nam như... 'kiến leo cành đa' (29-09-2015)
 109. Xử nợ xấu: Bài học từ Mỹ và Trung Quốc (29-09-2015)
 110. Mỗi tháng, nợ xấu tăng 8,6% (29-09-2015)
 111. Mua nợ xấu: Cứu ai và cứu vì cái gì? (29-09-2015)
 112. Lập công ty mua bán nợ xấu để làm gì? (29-09-2015)
 113. Nợ xấu ngân hàng khủng khiếp như thế nào? (29-09-2015)
 114. Chỉ cần 20.000 tỷ đồng xử lý nợ xấu ngân hàng (29-09-2015)
 115. Rối bời xử lý nợ xấu (29-09-2015)
 116. Ẩn số nợ xấu: Thực sự là bao nhiêu? (29-09-2015)
 117. Chỉ có xử lý nợ xấu mới cứu được doanh nghiệp (29-09-2015)
 118. Giải cứu doanh nghiệp: Không phải lễ tặng quà (29-09-2015)
 119. Nợ xấu của DNNN: Ai muốn hứng? (29-09-2015)
 120. “Mổ xẻ” nợ xấu của 8 ngân hàng thương mại (29-09-2015)
 121. Nợ, lỗ: Tập đoàn, tổng công ty 'sống nhờ' vốn vay (29-09-2015)
 122. Những gì tư nhân làm được, hãy để tư nhân làm (29-09-2015)
 123. Chống lợi ích nhóm khi tái cơ cấu (29-09-2015)
 124. More underground ownership shifting deals in banking sector found (29-09-2015)
 125. Vietnam's ACB and Sacombank: outlook stable (29-09-2015)
 126. Banks’ bad debts to real estate sector worse than initially reported (29-09-2015)
 127. Talent Management Lessons From Apple: A Case Study of the World’s Most Valuable Firm (29-09-2015)
 128. How Good Was Steve Jobs, Really? (29-09-2015)
 129. Aligning CEO Incentives with a Company's Long-Term Agenda (29-09-2015)
 130. Hạ lãi suất: Làm lung tung, mỗi ngân hàng một kiểu (29-09-2015)
 131. Lời khuyên của Thống đốc và sự vô cảm của ngân hàng (29-09-2015)
 132. Ngân hàng đồng loạt cắt giảm lương nhân viên (29-09-2015)
 133. Bỏ tiền tỷ mua nhà, khách hàng nuốt cục tức vào bụng (29-09-2015)
 134. Sam Walton’s Ten Rules for Building a Successful Business (29-09-2015)
 135. 12 Ways to Generate Great Ideas and Run a Successful Business (29-09-2015)
 136. Business Strategies of World’s Successful Companies: Intel Corporation’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 137. Business Strategies of World’s Successful Companies: BOC Group Plc’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 138. Business Strategies of World’s Successful Companies: Bilfinger & Berger AG’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 139. Business Strategies of World’s Successful Companies: Ajinomoto Co. Inc.’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 140. Business Strategies of World’s Successful Companies: Caterpillar Inc.’s Winning Business Strategies (29-09-2015)
 141. Business Opportunity in the Nigerian Power Sector: A Case Study of How to Identify a Great Business Opportunity (29-09-2015)
 142. How To Identify A Money Making Idea: Exploiting Trend (29-09-2015)
 143. How to Avoid Losing Your Money in Bad Investments (29-09-2015)
 144. Ideas to Make More Money than You Are Making Today (29-09-2015)
 145. Ideas To Run Your Small Business Successfully (29-09-2015)
 146. Living a Life of Success: Seven Steps to Achieving Success in Life (29-09-2015)
 147. The Seven Keys To Successfully Achieve Your Goals In The New Year (29-09-2015)
 148. 11 Keys To Success In The Book: Success Through a Positive Mental Attitude (29-09-2015)
 149. Keys To Success: Four Step Plan To Move From Employee To Business Owner (29-09-2015)
 150. Business Success Strategies: How To Start Your Business Without Loan (29-09-2015)
 151. Soichiro Honda’s Success Story: How He Created The World’s Most Successful Motorcycle Business (29-09-2015)
 152. Soichiro Honda’s Business Strategies For Growing His Small Business Into Global Corporation (29-09-2015)
 153. AT&T Business Strategies (29-09-2015)
 154. Business Success Story: AT&T Corp. – The Making Of The World’s Networking Leader (29-09-2015)
 155. Business Success Story: Reckitt & Colman: The Making Of The World’s Largest Household Products Maker (29-09-2015)
 156. Live Your Dreams – Les Brown (29-09-2015)
 157. How To Make Money Out Of Thin Air – Brian Sher (29-09-2015)
 158. Siemens AG: From Small Workshop To Global Company (29-09-2015)
 159. Siemens Business Strategies (29-09-2015)
 160. PSA Peugeot Citroen S.A. Business Strategies (29-09-2015)
 161. PSA Peugeot Citroen S.A.- From Textile Mill To Bicycle To Automobile Production (29-09-2015)
 162. E-Myth MASTERY: The Seven Essential Disciplines for Building a World Class Company – Michael Gerber (29-09-2015)
 163. eBay: The Making of the World’s Largest Auction Platform (29-09-2015)
 164. eBay Business Strategies (29-09-2015)
 165. Johnson & Johnson Business Strategies (29-09-2015)
 166. Johnson & Johnson: Becoming The World’s Largest Healthcare Company Through Innovative Ideas, Products And Services (29-09-2015)
 167. Principles of Personal Leadership (29-09-2015)
 168. FedEx Business Strategies (29-09-2015)
 169. FedEx Corporation: The Creation of Overnight Air-express Industry (29-09-2015)
 170. Starting a Business – The Fear That Stops Many from Starting Their Business (29-09-2015)
 171. Selling Formula (29-09-2015)
 172. Selling On Amazon (29-09-2015)
 173. Xerox Incorporation Business Strategies (29-09-2015)
 174. Michael Dell hé lộ bí quyết đầu tư (29-09-2015)
 175. Thành đạt sớm và những đam mê! (29-09-2015)
 176. Dell đã đổi vận-hay sự cáo chung của mô hình Dell? (29-09-2015)
 177. Steve Jobs “thiên tài gàn dở” (29-09-2015)
 178. Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học Stanford (29-09-2015)
 179. Hé lộ “cẩm nang” bán lẻ của Apple (29-09-2015)
 180. Phải liều như Steve Jobs mới thành công (29-09-2015)
 181. Chuẩn bị cho tương lai có quỹ ETF (29-09-2015)
 182. Chasing Warren Buffett’s Alpha (29-09-2015)
 183. "Cú sốc" Trương Đình Anh: Nước đi ngoài dự liệu trên bàn cờ FPT (29-09-2015)
 184. Ông Trương Gia Bình: 'Chuyển giao lãnh đạo FPT không dễ' (29-09-2015)
 185. Hoang Anh Gia Lai ''B-'' Rating Affirmed With Negative Outlook (29-09-2015)
 186. Đằng sau bi kịch chốn quan trường (29-09-2015)
 187. 15 'kho' vàng lớn nhất thế giới (29-09-2015)
 188. Đại học Ngoại Thương tuyển cán bộ, giảng viên 2011 (29-09-2015)
 189. Đại học Ngoại Thương tuyển cán bộ, giảng viên 2011 (29-09-2015)
 190. Quản Trị Viên (29-09-2015)
 191. Quản Trị Mạng Và Hệ Thống Thông Tin (29-09-2015)
 192. Nhân Viên Thư Viện (29-09-2015)
 193. Công ty TNHH Aon Việt nam tuyển nhân viên (29-09-2015)
 194. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THẮNG TUYỂN DỤNG (29-09-2015)
 195. BIDC - chi nhánh Hà Nội tuyển nhiều nhân sự (29-09-2015)
 196. Techcombank tuyển nhân sự tại Hà Nội (29-09-2015)
 197. BIDV tuyển cán bộ tập trung năm 2012 (29-09-2015)
 198. ACB tuyển nhân sự (29-09-2015)
 199. Vietcombank tuyển nhân sự tại các chi nhánh (29-09-2015)
 200. TienPhong Bank tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng (29-09-2015)
 201. SHB tuyển nhân sự làm việc tại các chi nhánh (29-09-2015)
 202. DongA Bank tuyển nhân sự cho nhiều vị trí (29-09-2015)
 203. VIB tuyển nhân sự cho nhiều vị trí (29-09-2015)
 204. SHB tuyển giám đốc trung tâm kinh doanh (29-09-2015)
 205. Maritime Bank tuyển nhiều vị trí nhân sự (29-09-2015)
 206. MB tuyển nhiều vị trí nhân sự tại các chi nhánh (29-09-2015)
 207. Chương trình Du học 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 208. Chương trình liên thông 3+1 Cử nhân Tài chính với Đại học London Metropolitan (Anh Quốc) (29-09-2015)
 209. Lịch học (29-09-2015)
 210. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính Quốc tế (London Metropolitan) (29-09-2015)
 211. Giới thiệu chương trình chuyển tiếp London Met (29-09-2015)
 212. Giới thiệu chương trình du học 3+1 Cử nhân Tài chính (29-09-2015)
 213. Chương trình Du học 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 214. Lịch học (29-09-2015)
 215. Cử nhân Tài chính BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 216. Giới thiệu Chương trình Chuyển tiếp Cử nhân Tài Chính 3+1 (29-09-2015)
 217. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 218. Chương trình liên thông 3+1 Cử nhân Tài chính với Đại học London Metropolitan (Anh Quốc) (29-09-2015)
 219. Lịch học (29-09-2015)
 220. Chương trình Chuyển tiếp 3+1 Cử nhân Tài chính/BSc (Hons) Finance (London Metropolitan) (29-09-2015)
 221. University of Southampton Ranking (29-09-2015)
 222. Dissertation (29-09-2015)
 223. Entrepreneurship and Small Business Management (29-09-2015)
 224. International Business (29-09-2015)
 225. International Marketing Management (29-09-2015)
 226. Strategic Marketing (29-09-2015)
 227. Investment Analysis and Stock Market Practice (29-09-2015)
 228. Corporate Finance (29-09-2015)
 229. Research Methodologies (29-09-2015)
 230. Strategic Management (29-09-2015)
 231. Information Systems Management (29-09-2015)
 232. Marketing Management (29-09-2015)
 233. Managing Human Capital (29-09-2015)
 234. Financial Analysis and Management (29-09-2015)
 235. Information Technologies and Systems (29-09-2015)
 236. Management Theories and Practice (29-09-2015)
 237. Accounting and Decision Making Techniques (29-09-2015)
 238. Managerial Communication (29-09-2015)
 239. University of Stirling Ranking (29-09-2015)
 240. Thông báo gia hạn tuyển sinh MBA in Finance Stirling (29-09-2015)
 241. Thạc sỹ Kinh doanh cao cấp/Executive MBA (Hawaii) (29-09-2015)
 242. EXECUTIVE MBA – KHOẢN ĐẦU TƯ ĐÁNG GIÁ (29-09-2015)
 243. TOEFL ITP được chấp nhận cho các chương trình liên kết tại CID (29-09-2015)
 244. Yêu cầu Tiếng Anh của các chương trình tại CID (29-09-2015)
 245. Lịch học lớp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (29-09-2015)
 246. Summer Pre–sessional courses in English for Academic Purpose (29-09-2015)
 247. FS3010 Financial Regulation: A European Perspective (29-09-2015)
 248. FS2002 Banking & International Banking Systems (29-09-2015)
 249. FS3P07 Policy Issues in Financial Services (29-09-2015)
 250. FS3009 Bank Lending (29-09-2015)
 251. FS3032 The Capital Market: Investment & Portfolio Management (29-09-2015)
 252. FS3014 International Finance (29-09-2015)
 253. FS3005 Marketing of Financial Services (29-09-2015)
 254. FS2005 Insurance (29-09-2015)
 255. UK University Rankings in Economics (29-09-2015)
 256. Trường Đại học Ngoại thương liên kết với trường London School of Commerce (LSC) (29-09-2015)
 257. Strategic Brand Management (29-09-2015)
 258. International and Comparative HRM (29-09-2015)
 259. International & Strategic Marketing (29-09-2015)
 260. Strategic Management (29-09-2015)
 261. Change and Continuity in Contemporary Business (29-09-2015)
 262. Research Methodologies (29-09-2015)
 263. International Business (29-09-2015)
 264. Strategic Information Management (29-09-2015)
 265. Financial Management and Analysis (29-09-2015)
 266. Why London Metropolitan University? (29-09-2015)
 267. Thạc sỹ Kinh doanh Cao cấp Hawai’i (29-09-2015)
 268. Ảnh lễ tốt nghiệp Cử nhân London Met - 10/2013 (13-12-2013)
 269. Chương trình Master of Business Administration in Finance (Stirling) (13-12-2013)
 270. CƠ HỘI CUỐI CÙNG DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC (24-10-2013)
 271. Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và sinh viên năm thứ tư các chuyên ngành (20-10-2013)
 272. HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (20-10-2013)
 273. Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Đại học London Metropolitan (02-09-2013)
 274. Tuyển sinh Chương trình Cử nhân liên thông (02-09-2013)
 275. Chương trình Executive MBA of University of Hawai’i (19-07-2013)
 276. Thông báo Chương trình học bổng giảm 20% học phí cho sinh viên FTU tại ĐH Southampton (18-07-2013)
 277. ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH THẠC SỸ QTKD (TÀI CHÍNH) (08-01-2013)
 278. DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP TIẾNG ANH - CIDBAK2 (07-11-2012)
 279. ĐH NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH THẠC SỸ (01-10-2012)
 280. Mất cơ hội việc tốt vì tiếng Anh trên bằng tốt nghiệp (07-09-2012)
 281. ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH CỬ NHÂN KINH TẾ, CỬ NHÂN TÀI CHÍNH, CỬ NHÂN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (04-09-2012)
 282. Thư tịch cổ khẳng định Việt Nam cai quản Hoàng Sa (07-08-2012)
 283. Cần Thơ: Học sinh tiểu học phải tìm từ trái nghĩa “bà ngoại” (07-08-2012)
 284. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến điểm chuẩn cao nhất 24,5 (07-08-2012)
 285. Hướng dẫn xin visa tại Đại sứ quán Mỹ (28-07-2012)
 286. Diễn đàn học thuật quốc tế do CPA Australia tổ chức tại Melbourne (27-07-2012)
 287. Khóa học dự bị tiếng Anh cho các chương trình 3+1 tại ĐH Ngoại Thương (24-07-2012)
 288. TOEFL ITP được chấp nhận cho các chương trình liên kết tại CID (24-07-2012)
 289. Yêu cầu Tiếng Anh của các chương trình tại CID (24-07-2012)
 290. Trường ĐH Ngoại Thương thông báo tuyển dụng - Tháng 7 năm 2012 (24-07-2012)
 291. Trung tâm Phát triển Quốc tế thông báo tuyển sinh cử nhân, thạc sỹ năm học 2012-2013 (22-07-2012)
 292. Tra cứu điểm thi đại học 2012 Vnexpress (21-07-2012)
 293. Shevchenko có thể trở lại Chelsea (23-05-2012)
 294. Master of Business Administration in Finance (19-02-2012)
 295. Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Tài chính (Stirling) (12-12-2011)
 296. Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính (Quản lý Ngân Quỹ) (25-11-2011)
 297. Thông báo tuyển sinh (25-11-2011)
 298. Thư mời tham dự hội thảo tuyển sinh quốc tế (02-11-2011)
 299. Thông báo tuyển sinh tiếng Anh dự bị (02-11-2011)
 300. Thư mời tham dự hội thảo tuyển sinh (21-08-2011)
 301. Hội thảo giới thiệu tuyển sinh Anh Quốc (21-08-2011)
 302. Endeavour Awards (29-05-2011)
 303. Manchester University's Scholarships (25-05-2011)
 304. Westminster University's Geoffrey Copland Scholarship (24-05-2011)
 305. ISH/London Met Scholarship Scheme (24-05-2011)
 306. IMF Economist Program (EP) (24-05-2011)
 307. Giới thiệu Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) (24-05-2011)
 308. 10 sinh viên ĐH Ngoại thương nhận học bổng tổng trị giá 1,7 tỷ đồng (24-05-2011)
 309. Học bổng Thạc sỹ tại trường Stirling (24-05-2011)
 310. Tôi từng hèn nhát vứt bỏ ước mơ (21-05-2011)
 311. The Stirling MBA in Finance (30-11-1999)
 312. MU gặp Chelsea: “Viên kim cương” sẽ tỏa sáng? (30-11-1999)
 313. Đại chiến Chelsea - M.U: 4 vấn đề lớn (30-11-1999)
 314. Vì sao trượt visa du học Anh? (30-11-1999)
 315. Harvard đang mất khách? (30-11-1999)
 316. 10 lần vá trinh vẫn muốn 'trở lại thời con gái' (30-11-1999)
 317. Bộ Y tế cảnh báo về “amíp ăn não người” (30-11-1999)
 318. Khổ như lấy vợ đẹp (30-11-1999)
 319. Rooney ‘khó thở’ khi Van Persie tới MU (30-11-1999)
 320. Những màn gây sốc của bầu Kiên với bóng đá (30-11-1999)
 321. Thưởng vô địch Cup C1 tăng đột biến (30-11-1999)
 322. Man Utd nhận trái đắng đầu mùa (30-11-1999)
 323. MU phơi bày điểm yếu sau trận thua sốc Everton (30-11-1999)
 324. Bài văn về sự im lặng đáng sợ của người tốt (30-11-1999)
 325. Vì sao Arsenal đồng ý bán Song cho Barca? (30-11-1999)
 326. Khuất phục Wigan, Chelsea khởi đầu như mơ (30-11-1999)
 327. Van Persie rạng rỡ ngày ra mắt MU (30-11-1999)
 328. Giá xăng tăng 1.100 đồng mỗi lít (30-11-1999)
 329. Hạ Brazil, Mexico lần đầu lên đỉnh Olympic (30-11-1999)
 330. Man Utd lại chào thua Barca (30-11-1999)
 331. Ferguson tố Arsenal ngăn cản Van Persie (30-11-1999)
 332. Arsenal mua ồ ạt, Van Persie có thể đổi ý (30-11-1999)
 333. Man City giành Siêu Cup Anh (30-11-1999)
 334. Loạt bản đồ cổ xác định Hải Nam là cực Nam TQ (30-11-1999)
 335. Quyền lợi thương mại và đạo đức khoa học (30-11-1999)
 336. ADS or ALA scholarship (30-11-1999)
 337. Australian Development Scholarships (ADS) (30-11-1999)
 338. DongA Bank tuyển nhân viên làm việc tại TP HCM (30-11-1999)
 339. Điểm chuẩn dự kiến của các đại học top đầu (30-11-1999)
 340. Transforming Universities through Data Analytics and Systems to Drive Innovation (30-11-1999)
 341. Chiêu 'độc' truy tìm iPhone bị mất (30-11-1999)
 342. Cần nhìn thấy những giá trị và mặt mạnh của mình (30-11-1999)
 343. David McCullough High School Commencement Speech: You Are Not Special! (30-11-1999)
 344. Bài phát biểu tốt nghiệp gây chấn động nước Mỹ (30-11-1999)
 345. Thủ khoa ĐH Ngoại thương được 29 điểm (30-11-1999)
 346. Anh Thơ, Trọng Tấn có nguy cơ bị cấm biểu diễn (30-11-1999)
 347. Thêm nạn nhân sập bẫy lừa tinh vi của muaban24.vn (30-11-1999)
 348. Cần làm rõ lợi nhuận - phi lợi nhuận trong dự thảo Luật GDĐH (30-11-1999)
 349. Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Bộ không làm thay việc của các trường (30-11-1999)
 350. Sẽ giải quyết những bức xúc của giáo dục ĐH (30-11-1999)
 351. Sẽ “hỗn loạn” nếu giao quyền tự chủ đồng loạt cho các trường (30-11-1999)
 352. Dự thảo Luật GDĐH: Xử lý triệt để những vấn đề “nóng” (30-11-1999)
 353. Đại học “sợ” tự chủ (30-11-1999)
 354. Mức phạt giao thông mới có thật sự hiệu quả? (30-11-1999)
 355. Báo Mỹ bàn về Thực Nghiệm, Đồi Ngô (30-11-1999)
 356. Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? (30-11-1999)
 357. Apple dẫn đầu 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu (30-11-1999)
 358. Cái đẹp, dối trá và... (30-11-1999)
 359. "Đừng ăn cái bánh do may mắn mang lại" (30-11-1999)
 360. Hiện tượng Facebook (30-11-1999)
 361. Rùng mình 'bột bí ẩn' tẩy sạch, làm tươi thực phẩm (30-11-1999)
 362. Khi người ta sợ sự thật! (30-11-1999)
 363. Loài hoa '3.000 năm nở một lần' khoe sắc ở Phú Yên (30-11-1999)
 364. Chồng khinh bỉ khi phát hiện màng trinh giả (30-11-1999)
 365. Drogba ‘sẽ ở lại nếu Chelsea không vô địch Champions League' (30-11-1999)
 366. Man City thưởng đậm cho HLV Mancini (30-11-1999)
 367. Cầu thủ Chelsea hận Villas-Boas (30-11-1999)
 368. Di Matteo dẫn dắt Chelsea thêm một năm (30-11-1999)
 369. Mourinho một lần nữa đánh bại Guardiola (30-11-1999)
 370. Mourinho: 'Real sẽ đoạt Champions League trong 2 năm nữa' (30-11-1999)
 371. Di Matteo: 'Chelsea sẽ viết lại lịch sử' (30-11-1999)
 372. Drogba tuyên bố chia tay Chelsea (30-11-1999)
 373. Chelsea và Bayern làm chủ đội hình tiêu biểu Champions League (30-11-1999)
 374. Mikel trù úm Robben đá trượt phạt đền (30-11-1999)
 375. Chelsea mong mỏi giữ chân Drogba (30-11-1999)
 376. Drogba đang đàm phán để ở lại Chelsea (30-11-1999)
 377. Chelsea trở thành tân vương Champions League (30-11-1999)
 378. Biển người chào đón Chelsea ở London (30-11-1999)
 379. Thủ khoa hụt hẫng vì bị ngừng cấp học bổng du học (30-11-1999)
 380. Thiếu tiền, Bộ GD&ĐT dừng đề án du học bằng ngân sách (30-11-1999)
 381. Cổng đổ, Trường Thực Nghiệm ngừng bán đơn dự tuyển (30-11-1999)
 382. Tại sao phụ huynh đổ xô cho con vào học Trường Thực Nghiệm? (30-11-1999)
 383. Scholarships at London Met (30-11-1999)
 384. Học bổng tới 50% học phí tại Đại học Stirling (30-11-1999)
 385. Vietnam Education Foundation (30-11-1999)
 386. Học Bổng VALLET 2010 - 2011 (30-11-1999)
 387. Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam (30-11-1999)
 388. SMU School Scholars' Programme (30-11-1999)
 389. SMU Scholars' Programme (30-11-1999)
 390. Singapore Management University Sharon Lee Teng Siew Scholarship (30-11-1999)
 391. SMU School of Accountancy Scholarship (30-11-1999)
 392. Singapore Management University Lim Hang Hing Scholarship (30-11-1999)
 393. Singapore Management University Lee Kong Chian Scholars' Programme (30-11-1999)
 394. Singapore Management University Kewalram Chanrai Group Endowed Scholarship (30-11-1999)
 395. Singapore Management University Foreign Students Endowed Scholarship (30-11-1999)
 396. Singapore Management University Claire Chiang Scholarship (30-11-1999)
 397. Singapore Management University Chio Lim Stone Forest Financial Scholarship (30-11-1999)
 398. Singapore Management University ASEAN Undergraduate Scholarship (30-11-1999)
 399. National University of Singapore ASEAN Undergraduate Scholarship (AUS) (30-11-1999)
 400. Nanyang Technological University ASEAN Undergraduate Scholarship (30-11-1999)
 401. Nanyang Technological University College Scholarship (30-11-1999)
 402. Nanyang Scholarships for Freshmen (30-11-1999)
 403. Bắt đầu nhận hồ sơ xin Học bổng Endeavour của Chính phủ Australia niên khóa 2012 (30-11-1999)
 404. Chương trình Học bổng Australia tìm kiếm thêm ứng viên từ khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số (30-11-1999)
 405. Australian Endeavour Awards 2012 for Vietnam (30-11-1999)
 406. Australian Leadership Awards Fellowships (30-11-1999)
 407. Australian Development Scholarships in Vietnam (30-11-1999)
 408. Australian Development Scholarships (30-11-1999)
 409. 2012-2013 Hubert H. Humphrey Fellowship Program Call for Applications (30-11-1999)
 410. ASEAN Scholarships for Vietnam (30-11-1999)
 411. Vietnam Scholarship Foundation (30-11-1999)
 412. The University of Warwick's Chancellor’s International Scholarships (30-11-1999)
 413. Nottingham MBA Leadership Scholarships (30-11-1999)
 414. Scholarships for international postgraduate students (30-11-1999)
 415. Gates Cambridge Scholarships (30-11-1999)
 416. UK Active Maps of Universities (30-11-1999)
 417. Leeds University's Scholarships (30-11-1999)
 418. BU Vice-Chancellor's Scholarship (30-11-1999)
 419. Erasmus Mundus Scholarships 2009-2013 (30-11-1999)
 420. World Bank Graduate Scholarship Program (30-11-1999)
 421. RSM Fellowships Program (30-11-1999)
 422. The Young Professionals Program (YPP) in the World Bank (30-11-1999)
 423. Giới thiệu học bổng DAAD (30-11-1999)
 424. Giới thiệu học bổng Chevening thường niên (30-11-1999)
 425. 2012 Vietnamese Scholar Program (30-11-1999)
 426. Vào lớp 1 như... thi hoa hậu (30-11-1999)

Liên hệ

pornyoulike.com xdvds.ws xxxstreamingporn.net pornstorehouse.com pornmoviesxxx.com freesexpornvids.com adultworkfinder mloza adultporntrials ipornmovies

Send us an E-mail

cid.info@ftu.edu.vn

Call us on land-line

(+84.4) 3259 5801
(+84.4) 3259 5158 (393)

Call us on cell phones

099 577 8911099 577 8911
099 577 9500099 577 9500

Chat with us on Yahoo!

CIDConnect

Call us on Skype

CIDConnect

Follow us on Facebook


CIDConnect

Follow us on Twister


CIDConnect

Follow us on LinkedIn


CIDConnect
Visit us on Flickr
CIDConnect
Visit us on Youtube
CIDConnect
Feeds for your website
RSS Feeds
Add us to your Yahoo! Homepage
Add to My Yahoo!

Add us to your Google Home Page


Add to Google


Hiện có 23 khách Trực tuyến

Số lượng truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay400
mod_vvisit_counterHôm qua1314
mod_vvisit_counterTuần này2458
mod_vvisit_counterTháng này25795
mod_vvisit_counterTất cả540284
Đường dẫn: Trang chủ
in gia re thiet ke catalog thiet ke lich