TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (CID)

Văn phòng Trung tâm

Phòng 1204-1205, nhà A, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 84-4-32595155 (số máy lẻ: 396, 453)       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              Website: http://cid.ftu.edu.vn 


Văn phòng tuyển sinh

Phòng 203, nhà F, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 84-4-32595155 (số máy lẻ: 393, 398)        


HOTLINE

0948198898 (TS. Nguyễn Hải Ninh - Giám đốc Trung tâm)

0975010039 (Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phụ trách chương trình LMET)  

0983452510 (Ths. Lương Thu Hoài - Phụ trách chương trình SolBridge) 

0989020808 (Ths. Bùi Mai Anh - Phụ trách chương trình Rennes)


LMETSOLBRIDGERENNESNIAGARA

HAWAII

QUEEN MARRY

 

Go to top