Trung tâm PTQT gặp mặt sinh viên Cử nhân Việt – Hàn đầu năm...

Sáng ngày 10/9/2018, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức gặp mặt đầu năm học sinh viên hệ các lớp chương trình cử nhân Việt - Hàn

Lớp cử nhân Việt – Hàn lớp FS01 tổ chức họp phụ huynh HK...

Ngày 8/9/2017, Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi họp phụ huynh chương trình Cử nhân Việt - Hàn lớp FS01.

Tuần nhập học & định hướng đầu khoá lớp Cử nhân Việt – Hàn...

Trong hai ngày ngày 5/9 và 6/9/2018, Trung tâm Phát triển Quốc tế Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình nhập học và định hướng đầu khoá cho tân sinh viên lớp Cử nhân Việt - Hàn FS02. 

Thông báo lịch họp phụ huynh lớp Cử nhân Việt – Hàn FS01 HK...

Buổi họp phụ huynh HK I (2018 - 2019) của Trung tâm Phát triển Quốc tế Đại học Ngoại thương sẽ diễn ra vào sáng thứ 7, ngày 8/9/2018.

Thông báo lịch nhập học & chương trình định hướng đầu khoá khoá CT...

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình cần hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 31/8/2018 và tập trung đầu khoá vào ngày 5/9/2018.

Khai giảng chương trình Thạc sĩ QTTC Khoá 8 liên kết giữa trường ĐH...

Ngày 03/8/2018, Buổi Khai giảng chương trình Thạc sĩ QTTC Khoá 8 liên kết giữa trường ĐH Ngoại thương và ĐH Rennes 1 (Pháp) đã diễn ra tại phòng A1108.

Tin tức mới nhất