Tuần nhập học & Định hướng đầu khoá các chương trình Cử nhân liên...

Ngày 04/09/2019, Trung tâm Phát triển Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình nhập học và định hướng đầu khoá cho các tân sinh viên của chương trình Cử nhân Việt – Hàn và Cử nhân Việt – Mỹ.

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2019

Trung tâm Phát triển Quốc tế trường ĐH Ngoại thương trân trọng thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2019

Thông báo lịch nhập học & Định hướng đầu khoá Chương trình Cử nhân...

Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương trân trọng thông báo lịch nhập học & Đinh hướng đầu khoá các chương trình cử nhân liên kết đào tạo quốc tế Đợt 1 năm học 2019 - 2020.

Thông báo lịch nghỉ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm...

Trung tâm Phát triển Quốc tế - trường ĐH Ngoại thương xin thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

Lịch tham quan thực tế doanh nghiệp Tháng 3/2019

Trung tâm Phát triển Quốc tế trường ĐH Ngoại thương tổ chức sinh viên các chương trình tham quan thực tế Trung tâm khai thác trong nước EMS vào ngày 29/03/2019.

Thông báo lịch họp phụ huynh lớp Cử nhân Việt – Hàn FS01 HK...

Trung tâm Phát triển Quốc tế trường Đại học Ngoại thương tổ chức Họp phụ huynh sinh viên lớp Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Việt - Hàn FS02 Học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Tin tức mới nhất