TIẾN SỸ NGUYỄN HẢI NINH

GIÁM ĐỐC

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh – Marketing – Đại học Kinh tế quốc dân
Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế – Đại học Flinders – Australia
Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương

Điện thoại: (024) 32595155 (396)                   Email: nguyen.haininh@ftu.edu.vn

TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC ĐẠT

Phụ trách Tuyển sinh các chương trình & Hoạt động sinh viên chương trình Cử nhân Việt – Hàn

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Ngoại thương

Giảng viên Marketing – Đại học Ngoại thương

Điện thoại: 0989072333

Email: nguyenngocdat@ftu.edu.vn

THẠC SỸ BÙI MAI ANH 

Phụ trách tài chính & Điều phối chương trình thạc sỹ quản trị nguồn vốn – RENNES 1

Thạc sỹ Tài chính – ngân hàng – Đại học Ngoại thương

Cử nhân Tài chính – ngân hàng – Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại: (024) 32595155 (398)

Email: anh.buimai@ftu.edu.vn

THẠC SỸ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Phụ trách Điều phối chương trình Cử nhân Việt – Hàn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế quốc dân

Cử nhân ngôn ngữ – Đại học Hà Nội

Điện thoại: (024) 32595155 (398)

Email: quynhntn@ftu.edu.vn

THẠC SỸ HÀ CẨM VÂN

Phụ trách Tư vấn Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị Việt – Pháp

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Cardiff Metropolitan (Anh Quốc)

Cử nhân ngôn ngữ – Đại học Hà Nội

Điện thoại: (024) 32595155 (398)

Email: van.ha@ftu.edu.vn

THẠC SỸ PHẠM THUỲ DƯƠNG

Phụ trách Phát triển chương trình & Tư vấn tuyển sinh chương trình Cử nhân

Thạc sỹ Đại học Kinh tế Quốc dân

Điện thoại: (024) 32595155 (398)

Email: duong.pham@ftu.edu.vn

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây